Tilbage

Arv og testamente

10 gode råd om arv og testamente, udarbejdet af ADVODAN Helsingør.

10 gode råd om arv og testamente, udarbejdet af ADVODAN Helsingør.

 

1. Planlæg virksomhedens generationsskifte

Typisk tager det flere år at planlægge og gennemføre generationsskiftet af en virksomhed på en ordentlig måde. Få derfor undersøgt reglerne og mulighederne for generationsskiftet med din advokat og revisor i god tid.

2. Lav et virksomhedstestamente

Med et virksomhedstestamente kan du sikre en forsvarlig opretholdelse af den daglige drift af virksomheden i tiden efter, at du måtte være afgået pludseligt ved død eller være blevet ude af stand til at varetage din opgaver som virksomhedsejer.

3. Tag stilling til, hvem der i øvrigt skal arve efter dig

Bortset fra den såkaldte tvangsarv til børn og ægtefæller, kan du selv bestemme, hvem der skal arve dig, og hvor stor en del, de hver i sær skal arve.

4. Få afklaret, om din ægtefælle er sikret ordentligt ved din død

Ofte er hensidden i uskiftet bo ikke den bedste løsning for din ægtfælle. Du bør derfor overveje at lave et testamente – og eventuelt oprette en ægtepagt – der gør, at din ægtefælle stilles så økonomisk godt som muligt.

5. Sørg for, at din samlever arver noget efter dig

Uanset hvor længe, du har boet sammen med din samlever, skal du oprette et testamente, hvis vedkommende skal arve noget efter dig.

6. Gør arven til særeje

Du kan i dit testamente bestemme, at alt, hvad dine arvinger arver efter dig, skal være deres særeje, og derved sikre, at de ikke eksempelvis skal aflevere halvdelen af arven til deres ægtefælle i tilfælde af en skilsmisse.

7. Indret dit testamente, så du sparer boafgift til staten

Hvis du opretter testamentet på den rigtige måde, kan du ved indsættelse af en almennyttig organisation – Kræftens Bekæmpelse, Dyrenes Beskyttelse mv. - yde et bidrag til organisation og samtidig spare boafgift til staten – og i visse tilfælde tillige øge arven til dine øvrige arvinger.

8. Undgå splid blandt arvingerne og indsæt en bobestyrer i dit testamente

Ved indsættelse af en professionel bobestyrer kan du sikre, at dine arvinger ikke selv skal rode med håndteringen af dødsboet og derved undgå de eventuelle uenigheder, som arbejdet med dødsboet kan medføre mellem arvingerne.

9. Få oprettet testamentet hos en advokat med speciale i arveret og testamenter

Ved benyttelse af en advokat til oprettelse af dit testamente får du sikkerhed for, at testamentet tager højde for netop dine ønsker og individuelle situation. Undgå derfor blot at kopiere et standarddokumentet fra internettet.

10. Sørg for, at de rigtige personer bliver modtager af dine forsikringer og pensioner

Det er vigtigt at få 100 % styr på, hvem der står som modtager af dine forsikringer og pensioner. Det gør du ved at henvende dig til selskaberne og få indsat de rette personer som begunstigede på policerne.

Hvis du har brug for advokatrådgivning, så husk, at vi har en fordelagtig medlemsaftale med ADVODAN Helsingør!