Tilbage

Ejerskifte

10 gode råd om ejerskifte, udarbejdet af ADVODAN Hillerød.

10 gode råd om ejerskifte, udarbejdet af ADVODAN Hillerød.


1. Den menneskelige faktor

Start med at finde ud af, om I svinger godt sammen rent menneskeligt. Det tager tid at indgå en Ejeraftale, men det er endnu værre ikke at have gennemtænkt det menneskelige aspekt i samarbejdet.

2. Tal grundigt sammen

Husk at tale om alle de svære emner i starten – lad være med at være konfliktsky. Få talt igennem, om I har samme forventninger til arbejdsindsats, ferie og aflønning, så der er er klarhed om dette.

3. Vær enige om formålet

Bliv enige om, hvad formålet er med det fælles ejerskab. Er det at eje og drive virksomheden i 30 år, og er fokus dermed på aflønning? Eller er formålet at arbejde sammen i måske 5 år, skabe vækst og udvikling og sælge virksomheden bedst muligt derefter?

4. Kan man sælge hver for sig?

Hvad skal der ske, hvis den ene part ønsker at sælge? Har de andre så forkøbsret, og hvordan beregnes værdien. Et vilkår som dette skal der være i en Ejeraftale.

5. Har man pligt til at sælge med?

Hvis flertallet vil sælge, skal den sidste ejer så også have pligt til at sælge med. En køber vil ofte kun købe en virksomhed, hvis køberen får kontrol over alle selskabsandelene.

6. Ledelse og bestyrelse

Skal der være en bestyrelse, og hvem skal have sæde i den? Skal man have pligt til at afgive stemme på generalforsamlingen, så bestyrelsen sammensættes på en bestemt måde, der fx sikrer alle valg til bestyrelsen?

7. Beslutningskompetencer

Kan en bestyrelse eller en generalforsamling beslutte hvad som helst, fx påtagelse af en stor gældsforpligtelse, eller skal netop særligt tunge beslutninger kun kunne gennemføres i enighed?

8. Sikkerhedsstillelse og kaution

Har en ejer pligt til at kautionere eller fremskaffe kapital i tilfælde af virksomhedens behov for likviditet?

9. Helbredsproblemer – og hvad så?

Hvad sker der ved sygdom – er en ejer uhelbredelig syg, og arbejder vedkommende i virksomheden, skal der så være en pligt til at sælge ejerandelene efter en vis periode?

10. Forsikringer og anden sikkerhed

Skal selskabet betale en livsforsikring eller arbejdsudygtighedsforsikring for aktive aktionærer?