Tilbage

Markedsføring af webshops

10 gode råd om markedsføring af webshops, udarbejdet af ADVODAN Helsingør.

10 gode råd om markedsføring af webshops, udarbejdet af ADVODAN Helsingør.

 

1. Udvis god markedsføringsskik og erhvervsskik

Markedsføringsloven kræver, at erhvervsdrivende udviser god markedsføringsskik og erhvervsskik, ellers risikerer den erhvervsdrivende at blive mødt med et erstatningskrav.

2. Spam og uanmodet forretningshenvendelser

Husk altid, at man ikke må rette uanmodet henvendelse, uden der foreligger et forudgående samtykke.

3. Indhente samtykke, inden markedsføringen gennemføres

Et samtykke skal gives frivilligt, specifikt og informeret.

4. Reglen i forbindelse med salg af egne tilsvarende produkter

Der er i visse tilfælde mulighed for at markedsføre sig over for kunder i forbindelse med salg af egne tilsvarende produkter, hvis en kunde tidligere har købt hos den erhvervsdrivende.

5. Personer på Robinsonlisten

Kontakt aldrig personer på Robinsonlisten.

6. 14 dages fortrydelsesret

Forbrugeren har altid mulighed for at fortryde sit køb indenfor 14 dage, hvis købet er sket via internethandel.

7. Reklamationsret

Er en vare manglefuld, har forbrugeren 2 års reklamationsfrist.

8. Beføjelser i forbindelse med mangelfuldvare

Forbrugeren har mulighed for afhjælpning, omlevering, et afslag i prisen eller at hæve købet, såfremt salgsgenstanden lider af en væsentlig mangel.

9. Oplysningsforpligtelsen over for kunderne

Hvis du registrerer personoplysninger om kunder, er der er en forudgående forpligtelse til at oplyse om flere forskellige forhold, herunder hvem der er dataansvarlig, hvilke typer af oplysninger der opbevares, og hvor længe disse opbevares.

10. Hav styr på persondatareglerne

Når du som erhvervsdrivende har kunder, opbevarer du også personoplysninger – husk i den forbindelse at overholde persondatalovgivningen.