Tilbage

Markedsføringslovgivningen

10 gode råd om markedsføringsloven, udarbejdet af ADVODAN Helsingør.

10 gode råd om markedsføringsloven, udarbejdet af ADVODAN Helsingør.

 

1. Vær særligt opmærksom på børn og unge

Når du markedsfører dig over for børn og unge,skal du tage særligt hensyn til, at børn og unge kan have vanskeligere ved at forholde sig kritisk til din markedsføring. Du skal også være særligt opmærksom på dette, hvis du benytter medier til din markedsføring, som overvejende eller i særlig grad henvender sig til børn og unge. Det kan fx være visse sociale medier.

Sørg altid for,a t det tydeligt fremgår, der er tale om markedsføring, og sæt dig ind i de særlige regler i markedsføringsloven vedrørende børn og unge.

2. Sørg altid for at tjekke registrene, før du henvender dig

Du må som udgangspunkt ikke henvende dig elektronisk til din kundegruppe uden forudgående tilladelse. Du må dog som udgangspunkt gerne sende brevpost til alle.

Hvis du ønsker at markedsføre dig via brevpost, er det vigtig, at du ikke kommer til at henvende dig til kunder, som har frabedt sig markedsføring. Sørg i den forbindelse for at tjekke Robinsonlisten og CVR-registret, så du ikke kommer til at henvende dig til nogen, som ikke er interesserede. Husk også at respektere ”Rreklamer nej tak” ordningen.

3. Hav styr på, hvornår telefoniske henvendelser er ok

Hvis du ønsker at markedsføre dig telefonisk, er dette som udgangspunkt i orden, hvis du markedsfører dig over for andre erhvervsdrivende.

Over for forbrugere er det som udgangspunkt ikke tilladt at henvende sig telefonisk, medmindre forbrugeren har givet sit samtykke hertil.

Hvis du fx sælger aviser, forsikringer eller ugeblade, må du dog gerne kontakte forbrugere telefonisk, også selv om de ikke har givet deres samtykke på forhånd.

4, Hav styr på, hvornår du må henvende dig elektronisk

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at henvende sig elektronisk til sine kunder. Elektronisk henvendelse omfatter e-mails, men også fx sms og videobeskeder.

Du må henvende dig elektronisk til dine kunder, når de har givet samtykke hertil, og de klart er oplyst om, at deres oplysninger kan bruges til elektronisk markedsføring.

Kunderne skal nemt og gratis kunne afmelde sig markedsføringen efterfølgende.

5. Vær opmærksom på markedsføringen på de sociale medier

Det skal klart og tydeligt fremgå, når der er tale om markedsføring eller reklame, hvis du som erhvervsdrivende markedsfører dig på internettet.

Hvis en anden reklamerer for jer eller jeres produkter på internettet, fx på Instagram eller en blog, skal det tydeligt fremgå, at der er tale om reklame, hvis omtalen udspringer af en aftale mellem jer som erhvervsdrivende og den pågældende person, som reklamerer.

6. Sørg for at få alle oplysninger med ved prismarkedsføring

Hvis du som erhvervsdrivende reklamerer for et pristilbud, er det vigtigt, at du samtidig oplyser, hvis der fx kun er et begrænset antal af produkterne til rådighed.

Hvis du samtidig i din markedsføring sammenligner din pris med konkurrenters priser, skal du være opmærksom på, at du kun må sammenligne dig med erhvervsdrivende, som ligner dig, og du skal sørge for, at oplysningerne er loyale.

Husk, at et pristilbud som udgangspunkt kun må markedsføres som en nedsat pris i en periode på to uger.

7. Pas på, når du sammenligner produkter i markedsføringen

Som udgangspunkt må du gerne sammenligne dine produkter med andre erhvervsdrivendes tilsvarende produkter. Du skal dog altid sørge for, at sammenligningen er objektiv og ikke vildleder modtageren af markedsføringen.

Du må heller ikke i din sammenligning miskreditere producenten af det produkt, du sammenligner med, ligesom du ikke må forsøge at drage nytte af din konkurrents eventuelle godwill eller navn.

8. Hav styr på dine konkurrencer

Hvis du som erhvervsdrivende markedsfører dig via en konkurrence, skal du altid sørge for, at det fremgår klart og tydeligt af din reklame for konkurrencen, hvilke betingelser der er gældende for deltagelse i konkurrencen.

Betingelserne skal også være formuleret på en måde, så de ikke vildleder deltagerne, og de skal være let tilgængelige. Vær også særligt opmærksom på børn og unge.

9. Forretningskendetegn

Du må som erhvervsdrivende ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dig, og du må heller ikke benytte dine egne forretningskendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre erhvervsdrivende.

10. Søg rådgivning, inden virksomheden træder ved siden af

Reglerne i markedsføringsloven er komplekse, og retspraksis inden for området udvikler sig hurtigt. Såfremt din virksomhed står foran store tiltag inden for markedsføring, vil det derfor være en god ide at få afstemt de juridiske konsekvenser af markedsføringen, inden den igangsættes, for dermed at sikre, at den er i overensstemmelse med de gældende regler.

Hvis du har brug for advokatrådgivning, så husk, at vi har en fordelagtig medlemsaftale med ADVODAN Helsingør!