Tilbage

Analysér dit produkt

Dit produkt er et af de 5 elementer, der binder virksomheden sammen. Få gode råd til at analysere dit produkt, så det styrker resten af din virksomhed.

Dit produkt er et af de 5 elementer, der binder virksomheden sammen. Få gode råd til at analysere dit produkt, så det styrker resten af din virksomhed.


Som selvstændig er du ligesom en pilot. En pilot skal kende sit fly, forstå, hvad der får det til at flyve, og flyve højere. Tilsvarende skal du som selvstændig forstå de vigtige økonomiske faktorer omkring dit produkt. Dets profitabilitet og efterspørgsel. Det vil hjælpe dig til, at dit firma eksisterer længere.

Thomas Saxe, der er virksomhedsrådgiver hos Frie Selvstændige, fører dig sikkert igennem de 5 elementer, der tilsammen udgør dit cockpit. Uanset om du er konsulent, frisør eller programmør, vil du få rigtig meget ud af det enkle overblik, som elementerne udgør, så du bedre og lettere kan drive din virksomhed sikkert videre i dagligdagen.

De 5 elementer

  1. Dit produkt skal være profitabelt og efterspurgt.
  2. Dine faste omkostninger skal holdes nede.
  3. Din marketing skal kunne stå alene og ellers ...
  4. Bakke dit salg og salgsteam op.
  5. Dit cash flow er som brændstof til dit fly. Det flyver ikke uden.

I denne artikel har Thomas fokus på, hvordan du analyserer dit produkt, så det styrker resten af din virksomhed. 

De profitable produkter

Lad dig ikke forblinde af et højt omsætningstal i regnskaber eller høje værdiansættelser, som nogle oppuster deres selvværd med. De virksomheder, som reelt imponerer, er dem, der kombinerer: 1) Høj profitabilitet 2) til lave omkostninger 3) i en effektivt drevet virksomhed.

Det er din profitabilitet, og hvordan den opstår, der er vigtig for dig at forstå. Når du som håndværker fx skal afgive et tilbud, vil det være en fordel, hvis du hver gang forholder dig til dets profit.

Det gavner ingen at arbejde for et underskud, så gør det til en vane at beregne din profit hver gang. Du skal sikre dig, at opgaven er værd at gå efter. Når opgaven er afsluttet, skal du genbesøge dine forudsætninger. Tjente du på det tilbud eller ej? Det er en meget sund læring.

Hvordan gør du?

Få et system, fx i et Excel-ark, hvor du hele tiden kender og holder styr på din profit. Det er dine faktorer fra din salgspris ned til din profit. Som håndværker er det fx især dit tidsforbrug.

Du kan arbejde med partnersalg. Det tager noget af profitten. Der er dine faste omkostninger, og hvad er det nu, de koster? Det er din abc at kende dine faktorer, så du ved, hvor meget rabat du fx kan give og stadig tjene en profit. Fordelen er oplagt. Du skal kunne slå til i en handel, når lejligheden byder sig - være handlekraftig.

Brug tiden rigtigt

Målet er, at du bruger mindst mulig tid til mest mulig profit. Spørgsmålet er derfor: Bruger du tiden på de produkter, du tjener mest på? Eller bruger du 80 % af tiden på det, du tjener 10 % på?

- Jeg mødte engang en, der var særligt stolt af en gruppe af fem kunder, han havde. Da jeg spurgte ind til indtjeningen, var marginalen yderst spinkel. Der var ikke engang udsigt til flere forretninger med dem. Han havde glemt perspektivet, fortæller Thomas.

Prioritér i stedet for rigtigt. Find ud af, hvor du bruger din tid, og om det er på de produkter, der reelt giver dig indtjening og fremtidig vækst. Vær benhård og skær produkter fra, hvis profitten er lav, og de ikke er katalysator for vækst eller dine "VIP"-løsninger.

Den rette portefølje

- Se også på din portefølje af produkter. Hænger de stadigvæk sammen? Husk, at markederne og kunderne bevæger sig. Det skal du. Giv dine produkter et servicetjek, foreslår Thomas.

Som piloten skal du bevare udsigten, overblikket over profitten og dine ressourcer. Tag dig tid til disse overvejelser, også selvom du har travlt. Du kan fx starte med at kigge på:

  1. Det rette produktmix: Har du en løsning A, som inspirerer til køb af B? Kan du inddele dine produkter eller services i trappetrin? Fx at du har et billigere produkt, som genererer salg til et dyrere produkt med høj profitabilitet (en "VIP"-løsning).

  2. Efterspurgte produkter: Hvis du har flere produkter i sortimentet, er det en god ide at rydde op, hvis nogle af dem ikke hitter. Dit fokus på det rette er vigtigere end overflod og hænger sammen med, at du skal bruge tiden rigtigt. Effektivitet betaler sig.

  3. Passive indkomstkilder: Fx en abonnementsordning, så du har en stabil indtjening hver måned. Kan du tilbyde dine kunder en serviceaftale, fordi de gerne vil have den tryghed? Der kan være flere fordele for dig her. Særligt cash flowet, det generer, er interessant.

Hvert af de 5 elementer er vigtige og er en disciplin i sig selv. Det vigtige er, at du forholder dig til dem og ser dem i en sammenhæng. Det hele starter jo med din ide. Det er de problemer, dit produkt hjælper med at løse.

Har du brug for sparring?

Hvis du har brug for sparring til, hvordan du flyver mere stabilt, er du altid velkommen ti at kontakte Frie Selvstændiges virksomhedsrådgivere. De sidder klar til at hjælpe dig på 63 13 85 50.

Læs den næste artikel om dine omkostninger i serien "5 elementer, der skaber vækst i dit regnskab".