Tilbage

Bedre barselsvilkår for selvstændige

Fra 1. januar 2021 vil selvstændige blive omfattet af Barsel.dk.

Fra 1. januar 2021 vil selvstændige blive omfattet af Barsel.dk.


Det betyder, at selvstændige fremover kan gå på barsel med langt større økonomisk tryghed, da der er mulighed for at få dækket et væsentligt højere beløb end det nuværende niveau for barselsdagpenge.

Hvor meget kan du få udbetalt?

Niveauets størrelse afhænger af, hvor meget du tjener, og om du har ret til barselsdagpenge. Det er dit samlede resultat på den seneste årsopgørelse, der afgør, hvor meget du kan få udbetalt i kompensation fra Barsel.dk.

Kompensationen fra Barsel.dk svarer til forskellen mellem den maksimale dagpengesats pr. time og din årsindtægt omregnet til en timeløn. Det svarer til, at du kan få op til cirka 12.500 kr. mere om måneden udover barselsdagpenge. Beløbet er før skat.

Sådan søger du

Når du søger om barselsdagpenge via NemRefusion, søges der automatisk om kompensation fra Barsel.dk. Du skal derfor ikke gøre yderligere for at søge kompensation.

Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med første udbetaling.

Betingelserne for at få kompensation fra Barsel.dk

  1. Barnet er født (eller adopteret), og orloven er startet den 1. januar 2021 eller senere
  2. Du kan få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
  3. Du har et samlet resultat, der er højere end dagpengemaksimum, dvs. cirka 230.000 kr.

Barsel.dk udbetaler første gang i april 2021

Hvis du kan få kompensation i perioden 1. januar–31. marts 2021, bliver kompensationen for denne periode først udbetalt til april 2021. Herefter bliver kompensationen udbetalt pr. måned bagudrettet.

Opkrævning af bidrag

Selvstændige, der har et samlet resultat, som overstiger dagpengemaksimum, skal betale et obligatorisk og årligt bidrag til Barsel.dk. Det er dog kun selvstændige med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, dvs. at det samlede resultat er større end en eventuel lønindtægt, der skal betale bidrag. Bidraget opkræves første gang i oktober 2021 på baggrund af den seneste årsopgørelse og er på cirka 1.200 kr.

Læs mere om betingelserne for kompensation og bidrag på www.virk.dk/barseldk