Tilbage

Bliv ikke for tung

Din virksomheds omkostninger svarer til bagagen på et fly. Bliver du for tung, kan flyet ikke lette. Derfor gælder det om at holde dit omkostningsniveau nede.

Din virksomheds omkostninger svarer til bagagen på et fly. Bliver du for tung, kan flyet ikke lette. Derfor gælder det om at holde dit omkostningsniveau nede.


Som selvstændig er du ligesom en pilot. En pilot ved, at et for tungt fly ikke letter. Hvor dit produkt er vingerne, marketing og salg er drivkraften, er omkostningerne din bagage, som ikke må blive for tung.

Dine omkostninger er et af de 5 elementer, der binder din virksomhed sammen. De udgør tilsammen dit cockpit, og derfor er det vigtigt, at du kigger på alle elementerne som helhed.

De 5 elementer

  1. Dit produkt skal være profitabelt og efterspurgt.
  2. Dine faste omkostninger skal holdes nede.
  3. Din marketing skal kunne stå alene og ellers ...
  4. Bakke dit salg og salgsteam op.
  5. Dit cash flow er som brændstof til dit fly. Det flyver ikke uden.

I denne artikel kommer Thomas Saxe, virksomhedsrådgiver hos Frie Selvstændige, med gode råd til, hvordan du skal forholde dig til dine omkostninger. Jo lettere dit fly er, jo længere og højere kan du flyve.

Den rette bagage

De poster, som ikke relaterer sig til produktudvikling, marketing eller salg, er de omkostninger, der ikke må blive en belastning for dit firma. De andre poster er investeringer, du kan skrue op og ned for. En for høj husleje, køb af for dyrt inventar og den ekstravagante bil kan blive bagagen, som holder dit fly på jorden.

- Hver gang et projekt eller en investering drøftes, skal du have det i mente. Vil omkostningsniveauet stige? Skal nye medarbejdere ansættes? Og hvis, hvorhenne? I hver case skal du huske at se på, hvordan dit cash flow bliver påvirket på sigt, fortæller Thomas.

Hold styr på tiden

Hvilke opgaver bruger du tiden på? Spørgsmålet skal stilles, så du kender dit omkostningsniveau og kan skelne mellem dine omkostninger og dine investeringer. Hvis du er soloselvstændig, er det så 20 % administration, 20 % produktudvikling, 20 % salg, 20 % marketing og 20 % netværk? Spørgsmålet bliver blot endnu mere relevant i takt med, at dit firma vokser. Det bliver hurtigt en naturlig del af dit beslutningsgrundlag.

Årsagssammenhæng

Hvordan påvirker en beslutning dine omkostningerne? Skaber den 30 % ekstra administration = en fast højere omkostning. Hvordan påvirker den cash flowet på sigt?

Hvis vi fører projektet ud, har vi så tiden til det, og hvem har den? Eller skal der ansættes nye?

- Årsagssammenhængen er omdrejningspunktet. Dine beslutninger betyder noget. De er ikke endimensionelle. Du skal ikke hver gang udføre en gennemgribende analyse, men i det mindste forholde dig sagligt til hvert enkelt element, som udgør dit firma. Omkostninger er et nødvendigt onde. At have styr på dem, sikrer dig en længere rejse, fortæller Thomas.

Lønniveau

Lønninger vil typisk være denne post, der udgør mest og derfor er væsentlig. Som ejer kan du bedre tåle at argumentere over for dig selv, at du i en periode har en nulindkomst, end at din nye salgsmand må undvære løn denne måned.

Der kan være mange måder, du i starten skruer det sammen på. Fx lavere løn plus ejerandel. Den vigtige pointe er her, at du inden en ansættelse har regnet det godt igennem, så der er råd til den.

Fremfor fast personale kan du overveje at hyre konsulenthjælp. Dyrere pr. time, men billigere pr. måned og kan lettere opsiges.

Lean machine

Dit fly skal være som et F16 fly. Superhurtigt, manøvredygtigt og kampklart. Alle ideer kan være gode. Dem, der kan argumenteres for i en sammenhæng, er endnu bedre. De gode ideer, hvor omkostningerne til sidst er blevet gennemtjekket, er bedst.

- Hastværk er lastværk, fortæller Thomas. Det er altid værd at bruge tid på at undersøge, om der er bedre og billigere måder at lancere sit produkt på. Det er ikke afgørende for en produktlancering, at den sker to dage før.

Det er jo dine penge. Spørgsmålet er i sidste ende, hvem skal have dem? Dig? Eller skal de stresses væk?

Har du brug for sparring?

Hvis du har brug for sparring til, hvordan du flyver mere let, er du altid velkommen til at kontakte Frie Selvstændiges virksomhedsrådgivere. De sidder klar til at hjælpe dig på 63 13 85 50.

Læs den næste artikel om din marketing i serien "5 elementer, der skaber vækst i dit regnskab".