Tilbage

Coronavirus og selvstændige

Hvordan er du stillet, hvis din virksomhed bliver ramt på grund af coronavirus (COVID-19)?

Hvordan er du stillet, hvis din virksomhed bliver ramt på grund af coronavirus (COVID-19)?


Som selvstændig vil du kunne blive ramt af nedgang i din virksomhed på grund af coronavirus (COVID-19). På denne side kan du følge med i de vigtigste forhold, du skal være opmærksom på, og regeringens seneste tiltag.

1. november 2022 er der frist for tilbagebetaling af to coronalån

Opdateret 10. oktober 2022

Hvis du har modtaget momslån 4 og/eller A-skattelån 1, så er fristen for tilbagebetaling den 1. november 2022.

Mulighed for betalingsordning
En del af disse lån er allerede indeholdt i en betalingsordning, men hvis du har et lån, som din virksomhed har svært ved at betale tilbage nu, kan du stadig nå at oprette en betalingsordning. En betalingsordning hos Skattestyrelsen løber over 12 måneder med afdrag månedligt eller hver 14. dag, og renten er 8,4 %.

Husk, at for at kunne få en betalingsordning må din virksomhed ikke i forvejen have en betalingsordning hos Skattestyrelsen, da man kun må have én aktiv betalingsordning ad gangen.

Derudover må din virksomhed ikke i forvejen have skattekontogæld under inddrivelse eller udestående indberetninger af A-skat, moms eller øvrige afgifter, som er blevet foreløbigt fastsat af Skattestyrelsen. Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside.

Det er også altid en mulighed at afsøge alternative finansieringsmuligheder i pengeinstitutter, hvor rente- og betalingsbetingelser kan være bedre end hos Skattestyrelsen.

Sådan betaler du lån tilbage
Du betaler lån tilbage til Skattekontoen på TastSelv Erhverv. Husk, at du tidligst kan betale til Skattekontoen fem hverdage før fristen.

skat.dk/skattekontobetaling kan du få hjælp til, hvordan du betaler.

Hvis du har ældre gæld på Skattekontoen, vil den blive dækket først af indbetalingen til lånet. Det er derfor ikke muligt at øremærke indbetalingen til dækning af lånet. På Skattekontoen under "Kontostatus" vil du kunne se, hvad beløbet er blevet brugt til.

Husk at medregne corona-hjælpepakker i det skattepligtige resultat

Opdateret 25. maj 2022
Hvis du i løbet af 2020 og/eller 2021 har fået en corona-hjælpepakke fra en offentlig myndighed, skal du huske at medregne beløbet i det skattepligtige resultat – og i det rigtige år.

Hvilket år, det skal beskattes, afhænger af, om beløbet er endeligt afgjort af den udbetalende myndighed, fx Erhvervsstyrelsen, eller om beløbet af foreløbigt og først senere bliver endeligt afgjort af den udbetalende myndighed.

Du kan læse mere på Skattestyrelsens hjemmeside.

Mulighed for betalingsordning på coronalån

Opdateret 23. maj 2022
Hvis din virksomhed har svært ved at betale coronalånet tilbage, kan du oprette en betalingsordning på op til 12 måneder med afdrag månedligt eller hver 14. dag.

Men husk, at for at kunne oprette en betalingsordning må din virksomhed ikke i forvejen have en betalingsordning hos Skattestyrelsen, da man kun må have én aktiv betalingsordning ad gangen.

Derudover må virksomheden ikke i forvejen have skattekontogæld under inddrivelse eller udestående indberetninger af A-skat, moms eller øvrige afgifter, som er blevet foreløbigt fastsat af Skattestyrelsen.

Du kan læse mere om betalingsordninger på Skattestyrelsens hjemmeside.

Renten i betalingsordninger på Skattekontoen er 8,4 % om året. Det kan derfor være mere fordelagtigt for din virksomhed – både mht. rente og løbetid – at tilbagebetale coronalånet gennem lån i egen bank, hvis det er muligt, frem for gennem betalingsordninger på Skattekontoen.

Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte SKAT eller Erhvervsstyrelsens corona-hotline på 72 20 00 34.

Tilbagebetaling af rentefrie coronalån (2020 og 2021)

Opdateret 12. januar 2022
Hvis du i løbet af 2020 eller 2021 har fået mindst ét rentefrit coronalån, så er der især en vigtig dato, du skal være opmærksom på. Den 1. april 2022 skal tre momslån (momslån 1, 2 og 3) og A-skattelån 2 nemlig betales tilbage.

Da fristen falder kort tid efter den ordinære indberetning og betaling af moms (1. marts 2022), tilbydes en udvidet betalingsordning, som løber over 24 måneder fremfor de sædvanlige 12 måneder.

Den udvidede betalingsordning på 24 måneder kan oprettes fra den 15. marts til 15. april 2022 på Skattekontoen under Betalingsordning i TastSelv Erhverv, hvis følgende kriterier er opfyldt:

 • Du må ikke have skattekontogæld, der er til inddrivelse.
 • Betalingsordningen kan ikke omfatte toldfordringer.
 • Du skal have overholdt eventuelle andre betalingsordninger på Skattekontoen inden for den seneste måned.
 • Din gæld skal være på mindst 800 kr.
 • Betalingsordningen skal starte senest 30 dage efter, den er oprettet.
 • Du kan kun have en betalingsordning ad gangen.
 • Du kan ikke ændre din afgiftsperiode, når du opretter en betalingsordning.

Læs mere om betalingsordning og betaling på skat.dk/betalingsordning.

Generelle kompensationspakker for selvstændige er genindført

Opdateret 4. januar 2022
Den 22. december 2021 blev der åbnet for ansøgninger til kompensationsordningerne for selvstændige og freelancere (med B-indkomst og blandet indkomst) for december måned samt lønkompensationsordningen. Virksomheder kan søge om hjælp via virksomhedsguiden.dk.

Lønkompensation:

 • Der kan søges om lønkompensation, hvis virksomheden må hjemsende mindst 30 % eller mere end 50 af medarbejderne.
 • Tvangslukkede virksomheder kan også søge kompensation på den generelle lønkompensationsordning.
 • Lønkompensationen vil udgøre 75 % af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 % for ikke-funktionærers, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet fuldtidsansat.

Selvstændig-ordningen:

 • Selvstændige kan søge om kompensation for 90 % af den tabte omsætning i december. Dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. selvstændig, og maksimalt 33.000 kr., hvis der er ansatte.
 • Freelancere mv. kan også søge om kompensation for 90 % af den tabte omsætning i december. Dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned for freelancere med B-indkomst og 20.000 kr. pr. måned for freelancere med blandet indkomst.
 • Tvangslukkede selvstændige uden omsætning kan også ansøge for december, og her gives der kompensation for 100 % af omsætningstabet.

Ny lov om coronapas

Opdateret 26. november 2021

En ny lov gør det nu muligt for dig at påkræve visning af coronapas og test af dine ansatte, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven. Den bliver dog automatisk ophævet den 5. februar 2022.

Læs mere om loven

Ny trepartsaftale

Opdateret 24. november 2021

Den 23. november 2021 er der blevet indgået en ny trepartsaftale, som både skal gavne dig som arbejdsgiver og dine lønmodtagere, hvis ansatte må blive hjemme pga. corona.

Læs mere om aftalen

Kontakt Frie Selvstændige

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, så kontakt os endelig på 63 13 85 50.