Tilbage

Coronavirus og selvstændige

Hvordan er du stillet, hvis din virksomhed bliver ramt på grund af coronavirus (COVID-19)?

Hvordan er du stillet, hvis din virksomhed bliver ramt på grund af coronavirus (COVID-19)?


Som selvstændig vil du kunne blive ramt af nedgang i din virksomhed på grund af coronavirus (COVID-19). På denne side kan du følge med i de vigtigste forhold, du skal være opmærksom på.

Få et samlet overblik over

Læs mere om regeringens tiltag i 2021:

Mulighed for yderligere momslån og A-skat m.v.

Opdateret 1. februar 2021

Pandemien har betydet, at rigtig mange SMV’er frygtede konkurser i starten af 2021. Derfor er det besluttet, at der vil kunne ydes et rentefrit lån svarende til den moms, der skal afregnes i marts. Lånet skal tilbagebetales i starten af 2022.

Samtidig kan der tages lån i A-skatten og AM-bidrag for februar og marts, ligesom A-skatten og AM-bidrag med frist i maj vil blive udskudt.

Ansøgningen vil skulle ske via www.virk.dk

Læs mere i Skatteministeriets faktaark:

Nyetablerede virksomheder får adgang til kompensationsordningerne

Opdateret 25. januar 2021

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er enige om at ændre kompensationsordningerne, så nyetablerede virksomheder får adgang til kompensation. Det sker ved, at fristen i kompensationsordningerne for etablering i CVR flyttes fra 9. marts 2020 til 1. november 2020.

Læs mere på em.dk

Nyt lovforslag fremsat den 15. januar 2021 om rentefrie lån til selvstændige

Opdateret 18. januar 2021

Skatteminister Morten Bødskov har den 15. januar fremsat et lovforslag, som skal hastebehandles i Folketinget med 1. behandling den 21. januar 2021.

Det foreslås at indføre en ny låneordning, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. og den 29. januar 2021. Lånet dækker en ordinær indbetaling og en udskudt indbetaling og skal tilbagebetales senest den 1. november 2021. Formålet med ordningen er at styrke likviditeten i små og mellemstore virksomheder, som er udfordret af restriktionerne på baggrund af corona.

Læs mere om lovforslaget

Kontakt Frie Selvstændige

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, så kontakt os endelig på 63 13 85 50.