Tilbage

Derfor skal du investere i dine medarbejdere

Dine medarbejdere er afgørende for succesen for din virksomhed. Derfor er deres trivsel og arbejdsglæde værd at investere i.

Dine medarbejdere er afgørende for succesen for din virksomhed. Derfor er deres trivsel og arbejdsglæde værd at investere i.


Det behøver ikke være dyrt, men det kræver, at du lytter til dine medarbejderes behov og tager ansvar for den gode stemning.

Der findes en berømt virksomhedsanekdote, der lyder nogenlunde sådan her: Økonomichefen spørger sin direktør: ”Hvad sker der, hvis vi investerer i vores ansattes trivsel og udvikling, og de så forlader os?,” hvortil direktøren tørt svarer: ”Hvad sker der, hvis vi ikke gør, og de bliver?”.

Der er netop meget på spil, når du som virksomhedsejer overvejer om - og hvordan - du skal investere i dine medarbejderes trivsel og udvikling.

Få en konkurrencemæssig fordel

Fra undersøgelser ved man, at god trivsel blandt ansatte giver en højere produktivitet, mindre sygefravær og lavere personalegennemstrømning. Dertil blomstrer folks kreativitet, når de har det godt, og det samme gør fælleskabet. Alle sammen ting, der gavner din forretning.

Men det kan være svært at vide, hvordan du i praksis investerer i dine folk, og hvad det præcise formål er, fortæller virksomhedsrådgiver hos Frie Selvstændige, Carina Brix.

Derfor skal du starte med at gøre dig det klart, hvad du gerne vil opnå. Eksempelvis kan fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø give dig en konkurrencemæssig fordel, når det kommer til rekruttering, forklarer Carina Brix.

Arbejdskultur er lige så vigtig som lønnen

På det moderne arbejdsmarked er en konkurrencedygtig løn nemlig ikke længere nok til at tiltrække og fastholde de bedste kandidater.

- Folk vil ses som mennesker på deres arbejdsplads, hvor de bliver set, hørt og anerkendt. For de fleste er en god arbejdskultur mindst lige så vigtig som lønnen, og folk skifter job, hvis ikke de trives, siger Carina Brix.

Og modsat, hvad man måske skulle tro, er det at investere i sine medarbejdere faktisk ikke kun et spørgsmål om kroner og øre. I stedet handler det om, at du som ejer eller leder skal investere din tillid i medarbejderne.

- At stole på dine medarbejdere og give dem friheden til at indrette sig efter deres behov, så de performer bedst, er i virkeligheden en af de bedste investeringer, du kan gøre, siger hun.

Frihed øger motivationen

Det kan konkret betyde, at du som leder skal være lydhør over for de ansattes ønsker og behov ift. arbejdstider, pauser og hjemmearbejde, så de kan sætte deres præg på deres arbejdsdag inden for nogle klare rammer.

Og selvom det måske kan virke svært at bevare kontrollen med selvtilrettelagte medarbejdere, fungerer det for mange langt bedre end faste rammer, forklarer Carina Brix.

- Frihed øger motivation, og folk vil gerne vise, at de er den frihed værdig, siger hun.

Du skal være det gode eksempel

En anden vigtig investering er, at du som leder går forrest og sætter den gode stemning. Her er det at smile til og hilse på medarbejdere samt være tilgængelig det allervigtigste.

For vil du gerne tiltrække og fordre sunde og glade medarbejdere, så skal du selv være det.

- Man tiltrækker det, man selv er, så en sund arbejdskultur med glade medarbejdere starter med dig som chef. Naturligvis er fredagsbarer, arbejdsmiddage og fællesrejser rart, men det er i hverdagen, at guldet vindes, siger Carina og fortsætter:

- Som leder skal du gå forrest og være den gode stemning hver dag. Og er der medarbejdere, der ikke trives, skal du tage dig af det med samme, fortæller Carina Brix, og nævner stress som eksempel.

Høj trivsel øger vores performance

Stress avler nemlig stress, og er der ansatte, der ikke har det godt, smitter det af på de andre. Modsat gælder det, at trivsel avler trivsel, og den gode stemning påvirker alle positivt. Også virksomhedens bundlinje, forklarer Carina Brix.

- Når vi trives, øges vores produktivitet og arbejdsmoral, og vi oplever større tilfredshed, performer bedre og er mindre tilbøjelige til at melde os syge, fortæller hun og uddyber, at du som leder dog ikke kan regne med, at den enkelte medarbejder kan og vil tage ansvar for hverken egne arbejdsbetingelser eller at bidrage til den gode stemning:

- Som leder har du ansvaret for netop at lede og sætte en standard. Det er vigtigt, at alle oplever, at de har ansvar til at bidrage, men at der er rammer for, hvad det vil sige at bidrage. Og det er ledelsens ansvar, at sætte de rammer.

Investeringer i sundhed betaler sig

I forhold til investeringer direkte i medarbejdernes sundhed, så peger forskning fra Syddansk Universitet på, at målrettede investeringer i medarbejdernes sundhed styrker virksomheders bundlinje gennem netop øget produktivitet og færre sygedage.

Forskningen viser nemlig, at for hver 1.000 kr. den gennemsnitlige danske virksomhed investerer i strategisk sundhed, kommer investeringen tilbage med minimum 2.300 kr.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i indsatser, hvor der målrettet er investeret i medarbejdernes sundhed ud fra en bred forståelse af begrebet og med mange tiltag.

Det kan eksempelvis være, at man skaber en kultur for walk and talk-møder, opfordrer folk til hyppige pauser, hvor de rejser sig fra skærmen, at man sørger for at de fysiske rammer er både behagelige og inspirerende at være i, og at der er tid til motion eller bevægelse i løbet af arbejdsdagen.

Faglig udvikling får ansatte til at blive

Udover at medarbejderne naturligvis helst skal være fysisk sunde, er der andre afgørende investeringer, man kan tilbyde sine medarbejdere, fortæller Carina Brix.

Det kan være tilbud om kurser, efteruddannelse, tilgængelige faglitteratur og nye ansvarsområder, så de ansatte føler, at de udvikler sig fagligt, og at de kan se en mening med at blive i det samme job på sigt.

Også her er det vigtigt at inddrage folk i virksomhedens processor, fortæller Carina Brix. Det er nemlig afgørende for stemningen på kontoret, hvilket er dikterende for trivslen og de ansattes stressniveau.

- Når der sker noget vigtigt i virksomheden, bør man kalde medarbejderne sammen og sætte dem ind i, hvad der sker. For jo mere, de ansatte skal antage, desto mere tid bruger de på at tænke negativt, hvilket skaber en frygtsom energi, siger hun.

Trivsel tiltrækker både ansatte og kunder

Det er også afgørende, forklarer Carina, at man som leder mener og efterlever det, hvis man som virksomhed brander sig selv på begreber som åbenhed, sundhed og frihed.

- Folk opdager det lynhurtigt, hvis ikke det er oprigtig ment, og så skaber det blot øget mistrivsel. Men mener du det som chef, og er du nysgerrig på at prøve ting af, vil du få nogle medarbejdere, der spejler den opførsel og som tager kulturen til sig, siger Carina Brix og uddyber:

- Ved at investere i medarbejdernes trivsel sikrer du ikke blot, at de trives, men også, at de taler positivt om din virksomhed og ledelsesstil. Det vil både på kort og lang sigt påvirke nuværende medarbejdere og kunder positivt og tiltrække såvel attraktiv arbejdskraft udefra samt flere og mere loyale kunder.

De ansatte går all in

Hun understreger dog, at definitionen af trivsel er forskellige fra person til person, og at indførelsen af eksempelvis en fast ugentlig yogatime eller vegetariske dage i kantinen ikke er vejen frem for alle. Her er vi nemlig ude i tvang, og det virker sjældent efter hensigten, forklarer Carina Brix.

I stedet bør du tage udgangspunkt i, hvordan den enkelte medarbejder arbejder og fungerer bedst. Og så skal du investere i dine folk ved at skabe en kultur, hvor det er okay at lave fejl, fortæller hun.

- I virksomheder, hvor folk er bange for at begå fejl, er det meget lidt sandsynligt, at de også er villige til at gå all in. Men hvis du i stedet bruger folk, hvor de er bedst, og hylder fejl, vil du få nogle topmotiverede ansatte, der bliver hos dig og som gerne lægger en ekstra indsats. Og det vil i sidste ende kunne ses på bundlinjen, slutter Carina.