Tilbage

Nu er det snart tid til at udbetale det særlige ferietillæg

Har du medarbejdere, der holder ferie med løn, så har de - ud over løn under ferien - også ret til det særlige ferietillæg.

Har du medarbejdere, der holder ferie med løn, så har de - ud over løn under ferien - også ret til det særlige ferietillæg.


Det særlige ferietillæg efter ferieloven svarer til 1 pct. af den ferieberettigede løn i ferieåret. Du skal dog være opmærksom, hvis der i virksomheden er aftalt et højere ferietillæg end det lovpligtige.

Du kan udbetale på to måder

Med den nye ferielov er det ikke længere muligt for virksomheder at udbetale ferietillægget én gang årligt. I stedet for giver den nye ferielov mulighed for udbetaling af ferietillægget på to måder:

  1. Udbetaling løbende i takt med, at medarbejderen afholder sin ferie, eller
  2. Udbetaling to gange årligt
    A. Ferietillægget for perioden 1. september-31. maj udbetales med lønnen for maj.
    B. Ferietillægget for perioden 1. juni-31. august udbetales med lønnen for august.

Som arbejdsgiver bestemmer du selv, hvilken udbetalingsform du ønsker at anvende.

Kontakt os

Har du brug for sparring vedrørende håndteringen af den nye ferielov, så kan du med fordel kontakt Frie Selvstændige på 63 13 85 50.