Tilbage

Få styr på den gode ansættelseskontrakt

Som arbejdsgiver er det utrolig vigtigt, at du udarbejder en ansættelseskontrakt, som lever op til lovens krav.

Som arbejdsgiver er det utrolig vigtigt, at du udarbejder en ansættelseskontrakt, som lever op til lovens krav.


Hvis du glemmer at udarbejde ansættelseskontrakten eller udleverer en mangelfuld ansættelseskontrakt, kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse. 

Hvem skal have en ansættelseskontrakt?

Du skal altid udarbejde en ansættelseskontrakt til din medarbejder, hvis:

  • Ansættelsesforholdet er aftalt til at vare mere end en måned.
  • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er over 8 timer.

Du skal udarbejde en ansættelseskontrakt til alle dine medarbejdere, hvad enten de er ansat på ordinære vilkår, i fleksjob, tidsbegrænset stilling osv.

”Ægte direktører”, dvs. den administrerende direktør, er ikke omfattet af ansættelsesbevisloven. Du skal i stedet udarbejde en direktørkontrakt for denne.

Hvornår skal du udlevere ansættelseskontrakten?

Du skal senest en måned efter, at medarbejderen er tiltrådt, udarbejde og udlevere en ansættelseskontrakt til medarbejderen. Du skal dog være opmærksom på, at nogle overenskomster indeholder en kortere frist.

Hvad skal ansættelseskontrakten indeholde?

Indholdet af ansættelseskontrakten skal leve op til kravene i ansættelsesbevisloven. Gør ansættelseskontrakten ikke det, kan du risikere at skulle betale en godtgørelse for mangelfuld ansættelseskontrakt. Det løber hurtigt op i 10.000 kr. at lave fejl i kontrakten. I værste tilfælde kan det løbe op i 20 ugers løn. Og det er endda for hver enkelt kontrakt. 

En ansættelseskontrakt skal også indeholde alle andre væsentlige vilkår, der gælder for ansættelsesforholdet. Det kan fx være pligt til overarbejde og kunde- og konkurrenceklausuler.

Du skal desuden være opmærksom på, hvilken type medarbejder, du skal ansætte, da der kan gælde særlige krav for disse. Og endelig kan der være særlige regler og betingelser, hvis du er omfattet af en overenskomst.

Få hele huskelisten til ansættelseskontrakter.

Kan du nå at rette op på det, hvis ansættelseskontrakten mangler eller indeholder fejl?

Bliver du opmærksom på en fejl i ansættelseskonkraten, skal du hurtigst muligt rette fejlen. Men rettes fejlen mere end en måned efter ansættelsen, betragtes skaden desværre allerede som sket.

Hvilke formkrav er der til ansættelseskontrakten?

Du kan vælge at udlevere ansættelseskontrakten fysisk eller elektronisk. Ansættelseskontrakten skal altid gives skriftligt.

Det er dig som arbejdsgiver, der skal bevise, at medarbejderen har fået udleveret sin ansættelseskontrakt. Sørg altid for, at medarbejderen kvitterer for modtagelsen eller underskriver denne.

Hvad skal der ske ved ændring af ansættelsesvilkårene?

Hvis der sker en ændring af de allerede aftalte ansættelsesvilkår, skal du som arbejdsgiver give arbejderens skriftlig besked herom. Du skal udlevere en opdateret ansættelseskontrakt eller et tillæg til ansættelseskontrakten.

Du skal hurtigst muligt - og senest en måned efter ændringens ikrafttræden - give skriftlig besked.

Er der tale om en væsentlig vilkårsændring i ansættelsesforholdet, skal ændringen varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel. Det kan fx være ved nedgang i lønnen.

Få hjælp til ansættelseskontrakten

Har du brug for hjælp til at udarbejde en ansættelseskontrakt, eller ønsker du en gennemgang af en allerede udleveret ansættelseskontrakt, så er du som medlem af Frie Selvstændige meget velkommen til at kontakte os på 63 13 85 50.

Du kan også med fordel anvende vores standardansættelseskontrakter, som du finder under vidensbanken. Du skal dog huske at tilpasse dem, så de passer til din virksomheds behov.