Tilbage

Har du brug for flere hænder til at løfte din forretning?

Når små og mellemstore virksomheder skal vækste, kræver det ofte, at der ansættes flere folk. Men afgørende for din virksomheds succes er, at det er de rigtige folk, du får ansat. Her guider vi til, hvordan du finder de bedste hænder til at løfte de rigtige opgaver.

Når små og mellemstore virksomheder skal vækste, kræver det ofte, at der ansættes flere folk. Men afgørende for din virksomheds succes er, at det er de rigtige folk, du får ansat. Her guider vi til, hvordan du finder de bedste hænder til at løfte de rigtige opgaver.


Den tid du bruger på at finde den rigtige kandidat til din virksomhed, er en god og vigtig investering. Særligt når man tænker på, hvad fejlrekrutteringer koster af tid og ressourcer.

Og succesen af et rekrutteringsforløb afhænger af, at du som leder eller direktør grundigt har overvejet og undersøgt jeres behov - og hvilke rammer for opgaver og kompetencer, stillingen indebærer og kræver.

Når du skal rekruttere nye medarbejdere, skal du derfor have styr på en række punkter, der alle er væsentlige for, at du ender med at ansætte den rigtige medarbejder.

Du skal lave en jobanalyse

Til at begynde med skal du vide, hvorfor du skal ansætte en ny medarbejder. Det kræver, at du grundigt sætter dig ind i, hvad virksomhedens eller afdelingens behov for flere hænder bunder i.

Det kan du gøre ved at lave en jobanalyse, som også bringer dig tættere på en kommende ansats profil.

En jobanalyse vil typisk indeholder følgende spørgsmål, der skal besvares:

 • Hvilke resultater vil I gerne opnå?
 • Hvad er formålet med stillingen?
 • Hvilke mål og krav skal personen indfri og hvordan?
 • Hvilke ansvarsområder vil den nye ansatte få?
 • Hvilke krav er der til specifikke personlige egenskaber? Det kan være ift., hvem personen skal samarbejde med og have som nærmeste chef.
 • Hvilken uddannelse eller kompetencer kræver stillingen?
 • Hvilke udfordringer kan der ligge i stillingen, som I skal være opmærksomme på? Eksempelvis om der krydses mellem fag- eller ansvarsområder.

Den første kontakt til de nye kandidater

Når du har lavet en grundig jobanalyse, er du godt på vej mod at kunne lave et stillingsopslag og starte rekrutteringen. Og her er det afgørende, at du er skarp og velovervejet, når det skal skrives.

Jobopslaget vil ofte være virksomhedens første kontakt med den nye kandidat, og lige som på en date er det vigtigt, at I giver et godt førstehåndsindtryk. Derfor skal alle detaljer være i orden.

I skal også sikre jer, at jobopslaget kommer ud på de kanaler, hvor målgruppen for jobbet befinder sig. Udover jeres vante kanaler kan det være, at I skal søge via:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Rekrutteringsfirmaer.

Nye kanaler og sociale medier øger også chancen for, at I rammer folk, der ikke er direkte jobsøgende, men hvis interesse vækkes af jeres opslag.

Derudover er det naturligvis vigtigt, at opslaget indeholder en præcis jobprofil, der tager udgangspunkt i jeres forarbejde med jobanalysen. En jobprofil kan indeholde følgende:

 • Hvilken opgave skal der løses?
 • Hvilke ansvarsområder får personen?
 • Hvem skal personen samarbejde med?
 • Hvem rapporterer man til?
 • Hvilke forventninger er der til den nye ansatte?
 • Hvilke evt. særlige forhold er der?

Vær tydelig omkring personprofilen

I jobopslaget er det også vigtigt at være tydelig omkring, hvilken personprofil, I søger. Det kan være særlige kompetencer, erfaring eller uddannelse, som I lægger vægt på.

Det kan dog være en fordel ikke at være alt for specifik, men formulere sig blødt ved at skrive, at I forestiller jer, at den rette kandidat har den og den baggrund. Det giver plads til, at kandidater med måske en anden uddannelse, men relevant erfaring, også vil søge.

Fortæl om jeres værdier og kultur

Jeres fokus og tanker omkring arbejdsmiljø, kultur, og kerneværdier er også meget vigtige at få kommunikeret i jobopslaget.

Er I meget sociale, bør en ny kandidat nok også være det. Og er der tale om en high performance kultur, skal personen passe ind og trives i det.

Jo tydeligere I er omkring jeres værdier, og jo skarpere I kan beskrive kulturen på arbejdspladsen, desto større er chancen for, at I fanger interessen hos de kandidater, hvis personlighed matcher bedst med jer.

For selvom kompetencer og erfaring naturligvis er vigtigt, er det nemlig ofte ligegyldigt, hvis ikke kandidatens personlighed passer til jeres virksomhed, da vedkommende ofte hurtigt vil være ude af døren igen.

Fokus på personlighed til jobsamtalen

Til jobsamtalen er det vigtigt igen at spørge ind til, og finde ud af, om kandidaten også er et match rent personlighedsmæssigt. Det er især vigtigt for mindre virksomheder og start ups, at en ny ansat passer ind socialt og komplimenterer de øvrige medarbejdere, når det kommer til både personlighed og kompetencer.

Her kan det være en overvejelse værd, om lidt ekstra tid på oplæring er investeringen værd i forhold til at få den kandidat, hvis personlighed passer bedst, men som måske mangler lidt erfaring.

Hvordan sikrer I jer, at kandidaten siger ja til jobbet?

Når den rigtige kandidat så sidder i stolen over for, og det er tid til den afgørende forhandling om løn og arbejdsvilkår, er det værd at huske på, at løn ikke længere er det afgørende for mange folk. Det kan du læse mere om i artiklen Derfor skal du investere i dine medarbejdere.

Mindst lige så vigtigt er:

 • Trivsel
 • Arbejdsglæde
 • Udvikling
 • Medindflydelse.

Derfor skal I have fokus på at forklare, hvilket arbejdsliv, I tilbyder, og hvordan kandidaten selv vil kunne få indflydelse på, hvordan hverdagen skal se ud.

Og så skal I selvfølgelig lytte til kandidatens ønsker og se på, hvor meget af det – og hvordan – der kan lade sig gøre.

Jo bedre et match, I kan skabe mellem ansøgerens ønsker til arbejdslivet og den opgave, I skal have løst, desto større er chancen for, at samtalen ender med en underskrift og et forhåbentligt langt ansættelsesforhold.

Er du i tvivl om, hvilke kompetencer du har brug for i din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte Frie Selvstændige.