Tilbage

Hjælp til arbejdspladser med mange corona-syge

Den 23. november 2021 er der blevet indgået en ny trepartsaftale, som både skal gavne lønmodtagere og arbejdsgivere, hvis ansatte må blive hjemme pga. corona.

Den 23. november 2021 er der blevet indgået en ny trepartsaftale, som både skal gavne lønmodtagere og arbejdsgivere, hvis ansatte må blive hjemme pga. corona.


Trepartsaftalen er indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter, kommunerne og regionerne, og den går kort og godt ud på, at man midlertidigt vil indføre nye regler for sygedagpenge og barselsdagpenge.

Refusion af sygedagpenge fra dag 1

Virksomheder skal have udbetalt refusion af sygedagpenge fra første sygedag og ikke - som det er nu - først efter 30 dage. 

Barselsdagpenge

Samtidig lægger aftalen op til, at forældre, der skal passe et barn, som er hjemsendt fra skole eller daginstitution på grund af corona, skal have udbetalt barselsdagpenge på følgende betingelser:

  • Gælder forældre til børn til og med 13 år.
  • Der vil blive tildelt i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder.
  • Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver.
  • Der kan kun gives støtte til én forældre pr. hjemsendelsesdag.

Økonomisk håndsrækning

De nye ordninger, som skal gælde fra den 23. november 2021 til og med 28. februar 2022, læner sig op ad dem, der tidligere var i brug under pandemien. De udløb den 1. juli i år, og derfor er der nu behov for endnu en økonomisk håndsrækning til de virksomheder, som lige nu oplever flere sygemeldinger på grund af corona og fravær, fordi de ansattes børn bliver sendt hjem.

Begge ordninger vil kræve en lovændring, og regeringen har derfor bedt om Folketingets opbakning til en hastebehandling, så ordningerne kan virke hurtigst muligt.

Kontakt os

Har du spørgsmål i forbindelse med trepartsaftalen, er du som medlem af Frie/Frie Selvstændige altid velkommen til at kontakte os på 63 13 85 50.