Tilbage

Huskeliste til ansættelseskontrakter

Vi har samlet en liste over de ting, du skal huske for at overholde ansættelsesbevisloven og undgå ubehagelige overraskelser.

Vi har samlet en liste over de ting, du skal huske for at overholde ansættelsesbevisloven og undgå ubehagelige overraskelser.


HUSK! Du skal udarbejde og udlevere en ansættelseskontrakt senest en måned efter, at medarbejderen er tiltrådt, hvis denne er ansat i over en måned og i gennemsnitligt mere end 8 timer om ugen.

HUSK! Du skal altid bede medarbejderen om at kvittere for modtagelsen af ansættelseskontrakten.

HUSK! Indholdet af ansættelseskontrakten skal leve op til kravene i ansættelsesbevisloven. Gør ansættelseskontrakten ikke det, kan du risikere at skulle betale en godtgørelse for mangelfuld ansættelseskontrakt. I groveste tilfælde kan det koste dig op til 20 ugers løn pr. ansættelseskontrakt.

HUSK! Ansættelseskontrakten skal indeholde alle væsentlige ansættelsesvilkår for ansættelsesforholdet, og som minimum skal kontrakten indeholde oplysning om:

  1. Arbejdsgiverens og lønmodtageren navn og adresse
  2. Arbejdsstedets faste placering – eller i mangel heraf – oplysning om skiftende arbejdssted og oplysning om arbejdsgiverens adresse/hovedsæde
  3. Beskrivelse af arbejdet eller en angivelse af stillingens betegnelse
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis det ikke er en fastansættelse
  6. Medarbejderens rettigheder med hensyn til ferie, herunder omkring betaling under ferie
  7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler
  8. Den gældende eller aftalte løn på tiltrædelsestidspunktet, oplysning om tillæg og øvrige lønfordele som fx pensionsbidrag mv. Herudover skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid – eller i mangel heraf – oplysning om varierende arbejdstid og måden hvorpå arbejdstiden planlægges
  10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsen.

Hvis andre væsentlige vilkår gælder for ansættelsesforholdet, skal dette også fremgå. Det kan fx dreje sig om ekstra fridage, sygdomsbetaling, eller at medarbejderen er omfattet af funktionærloven.

HUSK! Du kan sende dine ansættelseskontrakter til gennemgang hos Frie Selvstændige.