Tilbage

Husker du at få dine aftaler på skrift?

Hos Frie Selvstændige oplever vi desværre alt for ofte, at mange selvstændige glemmer at få udarbejdet aftaler med kunder, leverandører m.v. på skrift.

Hos Frie Selvstændige oplever vi desværre alt for ofte, at mange selvstændige glemmer at få udarbejdet aftaler med kunder, leverandører m.v. på skrift.


Som soloselvstændig vil din kerneydelse være den ydelse, som du kan tilbyde dine kunder, hvad enten du er håndværker, rådgiver, freelancer, konsulent, sælger varer eller andet. Og overordnet set gælder de samme regler omkring aftaler, uanset hvilken branche du er i - nemlig at der er aftalefrihed. Dog vil forbrugere typisk have en særlig beskyttelse i forskellige love, som ikke kan fraviges i aftalerne.

Få din aftale på skrift!

Hos Frie Selvstændige anbefaler vi altid vores medlemmer af få nedfældet alle aftaler på skrift. Selvom mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige, er det nemlig nærmest umuligt at bevise indholdet af en mundtlig aftale. 

Hvad skal aftalen indeholde?

Med respekt for særlige regler i lovgivningen, der ikke kan fraviges, kan du og din aftalepart sådan set aftale, hvad I vil. Men det vil altid være en god idé at sikre dig selv et minimumssæt af beskyttelse. Det kan fx være:

  • En sikring af mindstetimer og indkomst pr. måned
  • Pris på ydelse
  • Et loft på dit økonomiske ansvar, hvis tingene går galt
  • At du bevarer rettighederne til din ydelse.

Jo mere præcis aftalen er, desto nemmere er det at gå videre i systemet, hvis tingene går galt. Oplever du fx, at en kunde ikke betaler til tiden, er det vigtigt, at du kan dokumentere, hvad du har lavet for kunden.

Du er selvstændig og ikke lønmodtager

I modsætning til lønmodtagere har du måske en større frihed. Men samtidig bærer du også en meget større risiko, da du i enhver henseende anses som selvstændig erhvervsdrivende i ordets bogstavelige forstand. Det betyder også, at du ikke er bedre stillet end den aftale, du laver!

Få hjælp af Frie Selvstændige

Frie Selvstændige har udarbejdet et udkast til en selvstændig-aftale, som kan tilpasses stort set alle erhverv. Du kan frit downloade aftalen via vores Vidensbank, hvis du er medlem af foreningen. Det er dog vigtigt, at du tilpasser aftalen til din branche og ydelse, som du kender bedst.

Vores erfarne jurister er også klar til at rådgive dig, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udforme en skriftlig aftale. Og ligger din forespørgsel uden for vores juridiske kerneområde, kan du benytte aftalen med Advodan, som giver dig 20 % rabat på advokatbistand hos en række Advodan-kontorer rundt omkring i landet.