Tilbage

Innovation - en vej til vækst

Hvad tænker du om innovation? Er du bevidst om, hvordan du kan bruge det i din virksomhed?

Hvad tænker du om innovation? Er du bevidst om, hvordan du kan bruge det i din virksomhed?


Innovation bliver ofte sat på en piedestal, som kan virke alenhøj og svær at leve op til. Sådan behøver det ikke at være. Også for dig med en mindre eller mellemstor virksomhed kan det være en vej til vækst og fortsat konkurrencedygtighed. Det kan du med fordel udnytte.

Innovation i øjenhøjde

Udfordringen er, at vi nemt kommer til at tænke på samlebåndet, internettet og mobiltelefonen. I stedet skal vi starte fra nul med den simple definition: Innovation er noget nyt, som skaber værdi i praksis.

Det kan være for din virksomhed internt, eller det kan være eksternt for din målgruppe.

Den gode idé og løsning er dog ikke nok i sig selv. Det skal i en eller anden grad blive en succes i det virkelige liv. Løsningen skal skabe værdi for nogen. Derfor kommer innovative tiltag ikke ud af den blå luft. Det er resultater af en målrettet indsats ud fra et eksisterende problem eller behov.

Og netop problemer og behov er nøglen til innovation.

For innovationer er både de store, radikalt nye tiltag, som er afgørende på samfundsniveau, eller som gør eksisterende produkter overflødige.

MEN det er også innovationerne, som løser de mindre problemer. Innovationer, som kombinerer eksisterende metoder, produkter, viden, teknologi osv. på nye måder, så det forbedrer eller forandrer eksisterende løsninger væsentligt. Og her er det nemmere for dig at være med.

Hvilken værdi giver innovation så til virksomheden?

Det ligger i definitionen, at innovation skaber værdi. Det kan være internt i din virksomhed i form af effektivisering. Det kan være for målgruppen via et forbedret produkt eller en bedre branding, som stiller virksomheden bedre. Alt sammen værdi, som kan mærkes på bundlinjen.

Samtidig er markedet generelt benhårdt. Det er nødvendigt som virksomhed at udvikle sig og undgå at komme bagud. I langt de fleste brancher er det de innovative virksomheder, som klarer sig bedst. Innovation er altså en chance for vækst, udvikling og langvarig succes – netop pga. den værdi det skaber, internt såvel som eksternt.

Du har altså alt at vinde

 • Effektivisering
 • Bedre produkter
 • Bedre brandposition
 • Bedre bundlinje
 • Større chance for langvarig succes.

10 trin til at komme i gang med innovation i din virksomhed

Hvis du har svært ved at komme i gang, kan disse 10 trin gøre den indledende proces mere overskuelig. Vi starter ud med den vigtigste, overordnede beslutning og fortsætter med de næste trin i det indledende arbejde.

 1. Gør det, hvis du gør det
  Hvis du bestemmer dig for det, så prioritér det. Ellers bliver det svært senere, når løsningen skal føres ud i livet, og så risikerer det at ende som en spildt indsats.

 2. Forbered dig og vær strategisk
  Hvad forstår du ved innovation i din virksomhed, og hvad vil du gerne opnå med det? Forbedring af virksomhedens processer, produkter, salg, markedsføring eller organisering? Vær også opmærksom på, hvordan du vil strukturere processen – særligt i slutfasen, hvor du skal fra idé til eksekvering. Selvom den faste plan først bliver lagt, når idéen er på plads, er du godt hjulpet på vej med en foreløbig struktur.

 3. Hav de rigtige mennesker omkring dig
  Med det rigtige team – eller netværk – og med den rigtige viden kan du flytte din virksomhed derhen, hvor du ønsker. Husk mangfoldighed; med forskellige erfaringer, holdninger og personligheder samlet, får du en bredere viden at trække på.

 4. Overvej at få øjne på udefra
  Uanset om du sidder selv eller i et team, så overvej også professionel virksomhedsrådgivning. Øjne udefra kan ofte se andre og nye muligheder og blinde vinkler. Det har vi stor erfaring med hos Frie Selvstændige, og vi hjælper også gerne dig.

 5. Hold øjnene åbne
  Vær opmærksom på de muligheder, der dukker op i markedet og internt i din virksomhed, og vær nysgerrig på, hvad andre gør, så du kan lade dig inspirere.

 6. Start med problemerne
  Det er dit udgangspunkt for at kunne finde en løsning, som ender ud med reel værdi. Kig særligt mod tre steder:

  ProdukterEt nyt eller en forbedring af det eksisterende, som erstatter et andet eller er mere konkurrencedygtigt.

  ProcesserEn effektiviseret måde at udføre arbejdet på eller organisere jer på, så I bliver mere konkurrencedygtige.

  PositioneringEn rebranding af din virksomhed, så kunderne opfatter jer på en ny måde, og I får en bedre position i markedet.

 7. Stil spørgsmål
  Overvej, hvordan I plejer at gøre. Spørg dig selv og få ansatte eller dit netværk til at spørge. Det hjælper dig til at reflektere over jeres praksis, til at udfordre den og til at opdage udfordringerne.

 8. Undersøg problemerne og fokusér
  Skær ind til benet og vær helt skarp på, hvilket problem du og din virksomhed ønsker at løse, og hvem målgruppen er. Det nytter ikke noget at skyde med spredehagl, hvis det skal ud og bruges i praksis. Undersøg så problemet: Hvad er årsagen? Er der løsninger i forvejen? I så fald, kan I gøre det på en ny og bedre måde?

 9. Vær åben, kreativ og legende
  Ingen idéer er dårlige i den her fase. Og selvom I ikke behøver opfinde den nye tallerken, så tænk både ind, ud og ved siden af boksen: Det er nemmere at nedskalere en stor, vild idé end at skalere en lille idé op.

 10. Test det af
  Test løbende tanker og idéer med målgruppen, så du er sikker på, at målgruppen også er enige i, at den løsning, virksomheden brygger på, ender som brugbar.

Vi håber, at du har fået mod på at gå i gang med innovation – uanset om det er i det store eller i det små. Det kan være en vej til vækst og konkurrencedygtighed, også i en mindre eller mellemstor virksomhed som din.