Tilbage

Knas i personaleforholdet? Det kan du gøre

Oplever du uenigheder eller konflikter i din virksomhed? Ved du, hvordan du skal tage hånd om det?

Oplever du uenigheder eller konflikter i din virksomhed? Ved du, hvordan du skal tage hånd om det?


Det er i alles bedste interesse at gribe fat i udfordringerne tidligt, inden de udvikler sig og kravler for langt op af konflikttrappen. Særligt i en mindre virksomhed mærker du hurtigt, hvis der er noget galt, og det påvirker både de involverede og resten af virksomheden – uanset om det er medarbejdere imellem eller mellem en medarbejder og dig som leder.

Ved at tage fat i udfordringerne tidligt, er det nemmere at løse dem og opretholde det gode samarbejde og den gode stemning på arbejdspladsen.

Hvordan påvirker konflikter din virksomhed?

Med en konflikt under opsejling – eller i udbrud – er stemningen trykket, måske decideret dårlig. Får vi ikke gjort noget ved det tidsnok, påvirker det relationen. Vi mister tillid, vi har det dårligere, vi har sværere ved at koncentrere os. Det blokerer for de gode arbejdsrelationer og det effektive samarbejde.

Jo længere tid du venter med at gribe ind og løse konflikten, des sværere bliver det at løse den – og genoprette tilliden og relationen. Selvom det ofte kræver din tid og tålmodighed at gribe ind og løse konflikten, er det indsatsen værd – både på kort og lang sigt, og både for de involverede medarbejdere og for din virksomhed.

Hvad kan du gøre?

Inden du griber ind, så overvej situationen. Kan du selv tage hånd om konflikten? Eller har du brug for konfliktsparring med en virksomhedsrådgiver? Eller måske en ekstern mægler?

Om du vælger det ene eller det andet, må du vurdere ud fra din egen rolle i konflikten, hvor stor problemet er, og hvordan dine kompetencer som mægler er. Har du svært ved at vurdere, hvad der er nødvendigt, kan nedenstående råd forhåbentligt hjælpe dig til at tage en beslutning om, hvordan du får styr på knaset.

Første skridt: Forbered dig

 • Vær på forkant, før konflikterne opstår. Snak åbent om, hvilke typer I er, hvordan I typisk kommunikerer og reagerer på konflikter, hvad I vægter i samarbejdet osv. Både når du ansætter og med de ansatte, du har nu. Det gør det nemmere at håndtere uenigheder og konflikter, fordi I allerede fra starten forstår hinanden.

 • Tag fat i konflikten tidligt, så det ikke udvikler sig til det værre. Det nytter ikke at vige udenom konflikten. Tag i stedet kontakt. Du kan søge viden om konflikttrappen, hvis du vil vide mere om de forskellige trin i konflikter, så du bedre kan præcisere, hvordan det står til.

 • Forbered dig, inden I taler sammen. Læg følelserne til side og acceptér, at der er en konflikt. Tænk over situationen i dit perspektiv og overvej også, hvordan din kollega eller medarbejdere ser på situationen. Husk, at du ikke ved, hvordan den anden eller de ansatte har det. Gør dig klar til objektivt at lytte og forstå.

Næste skridt: Tag snakken

 • Vent med løsningen. Start med at undersøge dig selv, den anden part og situationen. Det kan flytte fokus og skabe dialog og anerkendelse af den andens forståelse af situationen. Snak om:
  - Hvordan kommer konflikten til udtryk?
  - Hvad er årsagen?
  - Hvorfor reagerer parterne, som de gør?
  - Hvordan er konflikten indtil nu blevet håndteret?

 • Fokuser på problemet. Konflikten handler om, at der er en svær situation, der skal løses, ikke om en kollega eller to ansatte, der er besværlige. Parterne oplever situationen forskelligt, og begges holdninger, følelser og oplevelser er vigtige – også selvom de er uenige.

 • Undgå at vælge side, men se situationen i en helhed og lad begge parter tale. Der findes massevis af gode råd om at være mægler og om aktiv lytning - mange flere end der er med her. Har du tid og interesse for det, så kan du gå mere i dybden i det.

 • Vær positiv og konstruktiv. Husk at vise en positiv indstilling i kropssproget, når I taler sammen – se på medarbejderne, nik osv. Hav fokus på, at I eller de taler jeg-sprog, så hver især bliver på sin egen banehalvdel fremfor at bebrejde den anden.

 • Husk åbne spørgsmål, som er korte og enkle. De er nemmere at forstå, gør det nemmere at holde sig objektiv, og det giver bedre mulighed for at uddybe.

Sidste skridt: Løsning og opfølgning

 • Snak jer frem til en løsning. Få de involverede til hver især at tænke over, hvad de har brug for fremadrettet. Sammen med den forudgående forståelse er det forudsætningen for, at I kan lande et sted, hvor I kan komme ud af konflikten med en god løsning. Snak om det, måske flere gange, indtil I kan lande et godt sted. Husk alle strategierne ovenfor.

 • Følg op bagefter. Husk at evaluere eller håndtere eftervirkningerne. Følg op på løsningen og relationen - og lær af erfaringerne.

For nogen vil det falde mere naturligt at tage hånd om end for andre. Uanset hvor du står, håber vi, at du med listen føler dig bedre klædt på til at tage hånd om udfordringerne.

Har du brug for hjælp?

Skulle du have brug for hjælp, står Frie Selvstændige til rådighed. Tag fat i en virksomhedsrådgiver, som du kan sparre med omkring konflikten og håndtering af den, og skulle det blive nødvendigt at få jurister ind over, så tag fat i vores personalejuridiske rådgivning.