Tilbage

Konkretisér og eksekvér din markedsføringsstrategi

Fra strategi til plan til eksekvering. De gode ambitioner er ikke nok, når det gælder din markedsføringsindsats. Når du har en markedsføringsstrategi, er det nemmere at føre dine planer ud i livet.

Fra strategi til plan til eksekvering. De gode ambitioner er ikke nok, når det gælder din markedsføringsindsats. Når du har en markedsføringsstrategi, er det nemmere at føre dine planer ud i livet.


Første skridt var at lave en base for din markedsføringsstrategi. Det kan du læse om i vores tidligere indlæg; Kom godt i gang med en markedsføringsstrategi. Næste skridt i strategien er at konkretisere, så din køreplan kan blive klar til eksekvering. Den del tager vi fat i her.

Kanaler og medier

Hvordan vil du gøre? Du har målene, du har målgruppen, du har din ønskede position, så hvad giver mening, hvad kunne være effektivt for at opnå din position og mål?

Der er et nærmest uendeligt hav af muligheder, som typisk kan deles op i tre kategorier:

  1. Paid media: Annoncering – det kunne være via Google Ads, via sociale medier, i aviser, blade eller magasiner.

  2. Owned media: Det er jeres egne steder. Dvs. hjemmesiden, sociale medier (uden annoncekroner), nyhedsbreve, tryksager osv.

  3. Earned media: PR – altså den opmærksomhed din virksomhed får uden direkte at betale for det. Det kan være klassisk PR, men man kan også her tænke din on-page SEO ind (altså dine gode, lidt længere tekster på hjemmesiden), fordi det skaber gode rangeringer på Google og dermed organisk trafik.

Dit udgangspunkt i det hele skal være ressourcer og samarbejdspartnere; hvad er muligt for dig? Og derudover målgruppe og budget – hvad giver mening? På den måde får du udvalgt de bedste kanaler, så din indsats bliver målrettet.

Budget

Vi har allerede nævnt det ovenfor, og også i det tidligere indlæg om basen for din strategi: Hvor meget vil du bruge? Vær realistisk ud fra formål, målgruppe og kanaler. Des mindre budget, des mere koncentreret indsats. Og det er helt fair. Det handler om at være realistisk og målrettet. Hvad vil du gerne opnå med din investering, og hvad har du råd til at investere? Selvfølgelig hænger budget og forventede resultater sammen, men hvordan du bruger dine penge, afhænger i høj grad af dine mål.

Måling

Hvordan vil du samle data? For selvom du måske ikke har de vilde ressourcer, giver det mening at følge op, så du er sikker på, at du vælger at lægge pengene det rigtige sted. På dine målinger skal du kunne se på status, udvikling, effekt og resultater. Igen skal du nøje udvælge, hvilke data du fokuserer på, ud fra din strategi og dine mål. Hvis du har brug for hjælp til at prioritere, hvilke mål og data der kan hjælpe dig til nogle brugbare indsigter fremadrettet, så er virksomhedsrådgivning en god hjælp.

Og så i gang med at eksekvere!

Når du er nået hertil, er du igennem strategien. Herfra skal du have strategien ud over stepperne i en plan, som du kan eksekvere på. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilket budget du har sat af, om du har ressourcer eller ansatte internt til at varetage det, eller om du trækker på eksterne i form af netværk eller samarbejdspartnere. De bedste anbefalinger, vi kan give, er derfor nogle overordnede råd til at tage det skridtet videre:

Planlægningen handler først og fremmest om at finde frem til de konkrete tiltag, du vil lave, og lægge en tidsplan for dem. Og så skal du have styr på, hvem der har ansvaret for hvad, hvordan budgettet skal fordeles på dine tiltag, og hvordan de konkrete tiltag skal måles. Alt sammen noget, som burde være til, fordi du har din strategi. Den burde også give en tydelig indikation af, hvor ofte der skal noget i planen – for det skal gerne ramme et niveau, som passer til jeres tid, ressourcer og budget.

Du kan tænke tidsplanen som en overordnet årsplan, du kan detaljere efterhånden, måske måned for måned eller kvartal for kvartal, som det giver bedst mening for dig. Tænk dog gerne det konkrete format ind fra starten – altså video, billede, tekst, podcast, e-bog, annonce osv., for nogle formater kræver mere tid og forberedelse end andre.

Eksekvering: Nu skal planen føres ud i livet – det skal skrives, designes, lægges online, sendes ud, eller hvad du nu har fundet på. Find ud af, hvordan det passer bedst i din virksomhed. Måske du eller dine ansatte helst vil producere meget ad gangen, så det er klar til den næste måned. Måske I hellere vil tage det uge for uge. Det afhænger af ressourcer og frekvensen mellem tiltagene. Fordi du har lavet tidsplanen, burde også det her nogenlunde give sig selv.

Husk altid: Test og evaluér!

Når du er i gang, er den løbende opfølgning vigtig, for at du får noget ud af din indsats. Fungerer planen? Både dine konkrete tiltag, men også den praksis og proces, du eller I har internt, når I laver markedsføringen. Hvis ikke, hvad går galt? Hvad kan du ændre? Hvis det kører, hvad gør du rigtigt, som du skal holde fast i?

Prøv også gerne at teste fx forskellige tidspunkter for opslag på sociale medier. Det giver dig en idé om, hvorvidt du skal justere eller skrue på knapper hist og pist. Det kan også være dit budget, som skal fordeles anderledes for at give bedre output. Der er mange muligheder.

Husk dog at være vedholdende. Tiden skulle gerne arbejde med dig. Prøv ting af og lær af din indsats. Resultaterne kommer sjældent på dag 1. Hvis du fortsætter, holder øje og optimerer, vil du forhåbentligt se, at du får bygget noget op, som virker.

God arbejdslyst!