Tilbage

Løn under ferie eller feriegodtgørelse?

Tre betingelser er afgørende for, om dine medarbejdere har krav på løn under ferie + et ferietillæg på 1 % eller en feriegodtgørelse på 12,5 %.

Tre betingelser er afgørende for, om dine medarbejdere har krav på løn under ferie + et ferietillæg på 1 % eller en feriegodtgørelse på 12,5 %.


De fleste arbejdsgivere er nok allerede klar over, at deres medarbejdere optjener ferie. Medarbejdere optjener, jf. ferieloven, deres ferie løbende under ansættelsen. Det betyder, at en medarbejder optjener 2,08 dages ferie pr. måned, hvilket bliver til 25 dage/5 uger på et år.

Medarbejdere, der er ansat i hele ferieåret, optjener derfor ret til 5 ugers betalt ferie til afvikling i perioden 1. september - 31. december i næstkommende år. Dette gælder alle medarbejdere inkl. timelønnede, månedslønnede, tidsbegrænset ansatte, deltidsansatte m.v.

Men hvad betyder det egentligt, at en medarbejder har ret til løn under ferie?

En medarbejder har enten ret til løn under ferie + et ferietillæg på 1 % eller ret til en feriegodtgørelse på 12,5 %.

Som arbejdsgiver kan du ikke selv bestemme, om du skal betale din medarbejder løn under ferie eller feriegodtgørelse. Her er det afgørende, hvad din medarbejder har ret til, jf. ferielovens regler.

Din medarbejder har ret til løn under ferie + et ferietillæg på 1 %, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

  1. Medarbejderen har mindst en måneds opsigelsesvarsel
  2. Medarbejderen har ret til fuld løn på arbejdsfrie søgnehelligdage og
  3. Medarbejderen har ret til fuld løn under sygdom.

Når alle tre betingelser er opfyldt, skal du betale løn under ferie i stedet for feriegodtgørelse. Du har altså ikke valgfrihed og kan i værste fald blive pålagt at betale 12,5 % til FerieKonto, selvom du allerede har betalt løn under ferie. Med andre ord: Ferieloven afgør, om du er forpligtet til at betale løn under ferie, eller om du skal betale feriegodtgørelse på 12,5 %. Husk at gøre det rigtigt! 

Medarbejders ønske om feriegodtgørelse på 12 %

En medarbejder, der har ret til løn under ferie, kan dog - før ferieårets begyndelse (1. september) eller i forbindelse med ansættelsen - kræve at få betaling i form af feriegodtgørelse svarende til 12 % af lønnen i stedet for retten til løn under ferie og ferietillæg.

Som arbejdsgiver kan du ikke nægte at imødekomme medarbejderens ønske, ligesom du heller ikke kan pålægge medarbejderen feriegodtgørelse med 12 % frem for løn under ferie og ferietillæg.

Altid krav på 5 ugers ferie

Hvis en af dine medarbejdere ikke har optjent ret til betalt ferie, så har vedkommende under alle omstændigheder fortsat krav på 5 ugers ferie, dog uden betaling. Her kan du i stedet trække 4,8 % fra medarbejderens månedsløn for hver afholdt feriedag.

Kontakt os

Har du brug for rådgivning eller sparring vedrørende ferieloven, er du altid velkommen til at kontakte Frie Selvstændige.