Tilbage

Nye barselsregler for selvstændige

Den 2. august 2022 kom der nye barselsregler for dig, der er selvstændig. Få et indblik i reglerne og se, hvad det betyder for dig.

Den 2. august 2022 kom der nye barselsregler for dig, der er selvstændig. Få et indblik i reglerne og se, hvad det betyder for dig.

Generelt om de nye regler

Efter de nye regler vil en selvstændig have ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge.

For at få ret til at modtage barselsdagpenge, skal du opfylde de almindelige krav i barselsloven på samme måde som hidtil.

Hvis du er selvstændig, har du mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov (9 + 13 orlovsuger) til den anden forælder.

Hvornår er du at betragte som selvstændig?

Du er selvstændig, når du kun arbejder for egen regning, for egen risiko og i eget navn, og din indtjening bliver beskattet som B-indkomst.

Er du indehaver af ApS eller A/S?

Når du er ansat i dit eget ApS- eller A/S selskab, ejer selskabet 100 procent og ikke har øvrig lønindkomst, bliver du også anset for at være selvstændig.

Hvis du efter ansøgning bedømmes til at kunne blive anset som faktisk ejer af selskabet, ikke modtager øvrig lønindkomst og ikke er under instruktion fra anden side, kan du som selvstændig blive undtaget fra de ni ugers øremærket orlov.

Har du ved siden af din selvstændige virksomhed arbejde af et vist omfang som lønmodtager, bliver du betragtet som værende lønmodtager. Det betyder, at du er omfattet af den øremærkede orlov.

Hvis den ene forælder eller begge forældre er selvstændige

Som forælder har man, uanset om man er ledig, lønmodtager eller selvstændig, som udgangspunkt ret til få 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

Reglerne om ni ugers øremærket orlov med barselsdagpenge er udelukkende gældende for lønmodtagere. Hvis man er selvstændig, kan man af denne grund beslutte at overdrage op til 22 ugers orlov (24-2 uger) med barselsdagpenge til den anden forælder, hvilket illustreres på modellerne nedenfor.

Både mor og far er selvstændige

Mor er selvstændig, far er lønmodtager


Hvis du selv er selvstændig, og den anden forælder også er selvstændig, kan der ske overdragelse af op til 22 ugers orlov (9 + 13 orlovsuger) til den anden forælder, hvilket illustreres af modellen nedenfor.

Begge forældre er selvstændige


Har du ved siden af din selvstændige virksomhed arbejde af et vist omfang som lønmodtager, bliver du betragtet som værende lønmodtager. Det betyder, at du er omfattet af den øremærkede orlov.

Læs mere om de nye barselsregler