Tilbage

Sæt trivsel på dagsordenen

Hvor godt trives du med og i dit arbejde som selvstændig? Ved at sætte trivsel på dagsordenen, vil du opleve et større overskud - både for dig selv og din forretning.

Hvor godt trives du med og i dit arbejde som selvstændig? Ved at sætte trivsel på dagsordenen, vil du opleve et større overskud - både for dig selv og din forretning.


Som selvstændig er du ansat i mange afdelinger. Du har ansvaret for salg, marketing, regnskab, administration og ikke mindst personalepleje. Sidstnævnte er for mange ikke det første, de tænker på, når de starter virksomhed. Men det er godt givet ud løbende at tjekke ind på, hvor godt du - som person - trives i din virksomhed og i dit arbejdsliv.

Trivsel betyder i det store og hele, at du føler dig godt tilpas. I denne artikel giver vi dig tre måder at skabe gode betingelser for din trivsel. For når du trives, er der langt større sandsynlighed for, at din virksomhed trives.

Hvad vil det sige at trives?

Der er ingen endegyldig definition på, hvornår vi som mennesker trives. Trivsel og det at trives er en meget subjektiv følelse. De fleste kender dog følelsen af ikke at trives, og hvad der ikke har fungeret eller fungerer for dig.

Du kan ikke sikre dig evig trivsel, men du kan skabe gunstige betingelser for, at du i størstedelen af dit virke og hverdag oplever, at du føler dig godt tilpas. Til dette er der nogle overordnede områder, som med stor sandsynlighed har indvirkning på, om du er tilfreds og trives i din forretning.

Vi vil her gå lidt dybere end de mere gængse råd som vigtigheden af, at du holder dig fysisk og mental sund. Derudover – og ikke mindst i samspil med dette – er der megen trivsel at hente i, at du arbejder med især tre ting:

 1. At du oplever mening med det, du laver
 2. At du arbejder med noget, du er god til og/eller kan lide
 3. Hvordan du tilgår det at lave fejl.

At have disse tre elementer for øje vil gavne dig og din virksomhed på følgende måde:

 • For at din virksomhed trives, kræver det, at du trives. Ved at lave det, som giver dig mening, vil du oftere være motiveret og rent faktisk komme i mål med det, du sætter dig for, og du vil opleve større glæde i selve dine arbejdsprocesser.
 • En øget arbejdskvalitet vil kunne ses i både kvaliteten af dine relationer til kunder og samarbejdspartnere og i de produkter og services, du leverer.
 • Du skaber en virksomhed baseret på læring og udvikling og lader dine fejl komme dig til gode – frem for nedgang og brug af unødig energi.

Vi vil her folde elementerne ud.

1) Passer din måde at drive virksomhed på med, hvorfor du i det hele taget arbejder?

Vi har alle vidt forskellige tilgange til det at arbejde, herunder hvilken værdi vi tillægger vores arbejde. Med andre ord: Hvorfor arbejder du? Ved at blive bevidst om det, kan du i langt højere grad skabe gunstige betingelser for at opleve, at det, du laver, giver dig værdi.

For nogle er arbejde bare et job i gængs forstand. Det er et medium for at tjene penge. Dette er tidligere blevet klassificeret som et typisk "lønmodtagerjob". Du møder på arbejde eller driver din forretning med det formål at tjene penge til det, du har brug for.

For andre er det at arbejde ikke bare et job, du udfører. Du får noget ud af det. Dem, der arbejder med dette in mente, vil typisk opleve at nyde prestige fra det, de laver. Er du til denne form for arbejdsmentalitet, vil du formentligt gerne opleve, at du udvikler dig, og at der er en større mening med dit arbejde.

Din virksomhed er altså sat i verden for mere end at skaffe dig økonomiske ressourcer - den skal også gerne skaffe dig andre ressourcer. Det kan være personlig udvikling, sociale ressourcer i form af fx et større netværk og muligvis, at du nyder at få anerkendelse for at lave noget, du interesserer dig for.

Arbejdet er et kald

En tredje gruppe mener, at deres arbejde er et kald. I denne kategori arbejder du ud for noget større - der er en dybere mening med, at du gør det, du gør. Ofte vil du høre folk sige, at de ville udføre arbejdet, selvom de ikke tjente på det.

Kan du se dig selv mest i en af grupperne, eller en kombination af forskellige? Ved at blive bevidst om det, kan det nemlig forekomme langt nemmere at varetage din trivsel, da du ved, hvad du arbejder for, og deraf nemmere kan prioritere.

Du kan sagtens skifte mellem at have forskelligt fokus afhængigt af forskellige perioder i livet eller cyklusser i din virksomhed. 

Er du i en periode fx orienteret mod at øge din indtjening, kan det være, at du oplever en øget trivsel ved at være fokuseret på at sige ja til færre sociale events, fordi det giver dig et øget velvære at kunne bruge ekstra, økonomiske ressourcer på en rejse.

En anden periode har du måske haft mange opgaver og deraf øget indkomst, og for at trives må du fokusere mere på det sociale. Det at være selvstændig og have egen virksomhed er en bølgende affære, som du med tiden kan lære at vende til både din egen og virksomhedens fordel.

Hvad kan du allerede gøre i dag for at arbejde ud fra det, der giver dig mening?

Uanset hvilken kategori, du lægger dig i, er der ingen tvivl om, at en vis løn i dagens samfund giver råderum og deraf for mange tilfredshed. Du kan ud fra ovenstående have in mente, hvor meget du ud over det basale vil tjene for at trives.

Derfor kan det være en god idé at lægge et budget – både privat og forretningsmæssigt. Her danner du dig et overblik over, hvad du har brug for at tjene hver måned (husleje, mad, institution, bil etc.), og hvad der er "bonus" (nyt tøj, oplevelser, gaver etc.).

Det er meget individuelt, hvad man betragter som essentielt at tjene. Men mange gange er det netop det, som kun går ud over de basale fornødenheder, der giver os følelsen af, at vi får merværdi ud af det, vi gør. Ved at blive bevidst om det, kan du bedre stemme overens med, om du driver forretning i forhold til det, du skal bruge for at trives.

2) Lader du dig selv bruge dine styrker?

En af de største gaver, du kan give til din egen trivsel, og for at din virksomhed er i overskud, er at bruge dine styrker. Når du hovedsageligt arbejder med ting, du er god til - og som du minimum finder sjovt og en mening med - opnår du en styrkelse af dig selv. Du vil her opleve bedre performance, øget motivation, og dine samarbejder vil uden tvivl kunne mærke det. Du er med rette "i flow". Hermed ikke sagt, at du altid skal være her, men gå efter at ramme en fordeling på 70/30 eller 80/20.

En måde at zoome ind på dine styrker er ved at spørge dig selv:

 • Hvad forekommer mig nemt i min virksomhed?
 • Er jeg en haj til at sælge?
 • Er jeg mere struktureret end enhver revisor?
 • Får jeg et boost af at lave markedsføringsmateriale?

Så er det her, du skal lægge en del energi. For energi avler energi.

Samtidigt kan du spørge dig selv: Hvad forekommer mig besværligt, men alligevel sjovt, lærerigt og spændende?

Her arbejder du inden for din udviklingszone, som kan være opgaver, du egentligt ikke er specielt god til endnu, men som du føler en lyst til at lære. Der er nemlig noget motiverende i at føle, at vi udvikler os og lærer. Hermed kan du skabe betingelserne for, at du føler, at din virksomhed er noget, du kan se dig selv blive bedre i.

Du har måske aldrig været god til matematik i skolen, men at lave regnskab og bogføring finder du tilfredsstillende. Eller du har knækket koden til salg, som gør, at du virkelig finder det spændende, selvom det stadig er svært for dig at gribe røret eller skrive mailen.

Til sidst handler det om at finde de ting, som du enten både finder fuldstændig meningsløse og svære, og dem du finder så svære, at de tager energi fra alt andet i forretningen. Her kan det være en fordel at tænke, at netop de opgaver kan være en reel hæmmende faktor for, at både du og din virksomhed er i overskud.

Er nogle af opgaverne til at uddelegere eller helt at droppe? Kan du skrue ned for nogle af dem? Er du fx god til salg, kan du overveje, hvordan du kan omstrukturere din tilgang til markedsføring, hvis det dræner dig for energi hver gang.

Kig din liste efter i sømmene

Bruger du meget tid på opgaver, der dræner dig? Bruger du meget tid på opgaver, du synes er sjove, men som er svære og tager lang tid?

Lav en nogenlunde optegnelse og tænk på, om nogle af de opgaver, der dræner, kan vendes til noget givende. Er der et aspekt i dem, der er sjove, og som derved opvejer de andre? Eller bør de uddelegeres og spare dig for den tid, som du kan bruge andetsteds?

Dette kan være en udfordrende øvelse, så spørg eventuelt en i netværket eller en rådgiver til råds, så du får ekstra øjne på dine styrker, og hvor du kan skabe betingelser for motivation og mere trivsel.

3) Hyld dine fejl og brug dem konstruktivt

At skabe en "fejl er okay"-kultur kan være en af de bedste investeringer for dig og din forretning. Forestil dig dette. Du sender en opgave af sted til en kunde, som du bagefter indser, er fuld af fejl. Du kan enten vælge at gå helt i panik og kritisere dig selv på fuld udblæsning: "Hvordan kunne du være så dum?". Eller du kan vælge at tage det roligt og erkende, at det var en fejl - stor eller lille - og vurdere, hvordan du kan lære af den. Fx hvordan kan jeg undgå disse fejl en anden gang? Og hvordan kan jeg rette op på fejlen?

At fejle er menneskeligt, og som selvstændig er du lige så menneskelig som alle andre. Selv de største CEOs og iværksættere fejler. Mange siger endda, at det er dem, der har fejlet mest og størst, der nu driver de bedste og største virksomheder. For når alt kommer til alt, kan du som medarbejder i egen forretning spørge dig selv: Ville jeg gide give mig selv 100 %, hvis jeg hele tiden var bange for at fejle?

En måde at hylde fejl er ved:

 1. At erkende dem
 2. Bruge dem konstruktivt til at lære til næste gang
 3. Fejre de små successer, det giver, når du fejler, og næste gang vinder på det, som tidligere var en fejl.

Skab erfaringer

Hvilke fejl har du lavet på det seneste? Hvordan håndterede du dem? Har du reelt set lært noget af dem? Og hvor galt gik det egentlig? At skue bagud på den måde kan gøre, at du ved næste "fejl" kan se det succesfulde i dem, og måske endda vende det til en fordel – for dig og din forretning.

At skabe trivsel for dig selv og din virksomhed er en evighedsøvelse. Ligesom du udvikler dig, udvikler din virksomhed sig hele tiden. Det kan derfor være rart at have en at dele med, så du kan skabe mere gunstige betingelser for trivsel.

Har du brug for sparring?

Hvis du vil høre om mulighederne for, at du kan arbejde med større trivsel, så ræk endelig ud. Vi er lydhøre og tænker gerne med i dine tanker om, hvordan du kan optimere betingelserne. Virksomhedsejere, der trives, er en af de ting, vi selv trives af at bidrage med. Du kan række ud til os lige HER. Kontakt Frie Selvstændige på 63 13 85 50, hvis du har brug for en snak.