Tilbage

Selvstændige skal snart betale første bidrag til Barsel.dk

Er du en af de selvstændige, der inden længe skal betale første bidrag til Barsel.dk? Læs mere og tag testen.

Er du en af de selvstændige, der inden længe skal betale første bidrag til Barsel.dk? Læs mere og tag testen.


Ved årsskiftet blev selvstændige en del af Barsel.dk, som sikrer større økonomisk sikkerhed under barsel. Tidligere var ordningen kun for private arbejdsgivere.

Bidraget for selvstændige til Barsel.dk skal fremover betales én gang om året. I 2021 er det årlige bidrag på 1.225 kr.

Tag en test på Barsel.dk

Det er dog ikke alle selvstændige, der skal betale. Ved at svare på nogle spørgsmål i en test på Barsel.dk-bidrag, kan du allerede nu finde ud af, om du er en af dem. Hvis det er tilfældet, får du et brev med en opkrævning i din personlige, digitale postkasse.

Økonomisk hjælp til selvstændige under barsel

Det er dyrt at få et barn. Men for selvstændige har det været ekstra dyrt, fordi barselsdagpenge indtil i år har været den eneste indtægt under barslen. Derfor er selvstændige blevet omfattet af Barsel.dk, så de har mulighed for at få udbetalt en månedlig kompensation til deres personlige konto.

Bedre balance mellem familieliv og iværksætteri

Den økonomiske hjælp under barsel betyder, at det bliver nemmere at være selvstændig og stifte familie på samme tid. For det skal ikke være sådan, at man ikke både kan gå med en iværksætterdrøm og et barn i maven.

Det vil forhåbentlig få flere yngre kvinder til at tage springet og blive iværksættere i stedet for at fravælge drømmen om at drive virksomhed af økonomiske årsager.

"Jeg skal ikke på barsel" – se, hvorfor du alligevel skal bidrage

Det er ikke kun kommende forældre, der skal betale bidrag til Barsel.dk. Folketinget har vedtaget, at alle selvstændige, der opfylder en række betingelser, skal bidrage til Barsel.dk og dermed være med til at give selvstændige bedre barselsvilkår. Dit bidrag gør en stor forskel for både selvstændige og Danmark.

For at få kompensation skal man have et resultat som selvstændig over 231.920 kr.

Mere information

Du kan læse mere om barsel til selvstændige, fx om beregningen af dit resultat som selvstændig, på www.virk.dk/barseldk-bidrag