Tilbage

Har du styr på service- og håndværkerfradraget?

Service- og håndværkerfradraget er blevet forhøjet i 2021, men mange kender ikke reglerne og opfylder ikke kravet til dokumentation.

Service- og håndværkerfradraget er blevet forhøjet i 2021, men mange kender ikke reglerne og opfylder ikke kravet til dokumentation.


Siden 2011 har service- og håndværkerfradraget givet alle danskere mulighed for at trække udgifter til en række håndværks- og serviceydelser fra i skat. Ordningen bliver årligt benyttet af op mod en halv million borgere.

Håndværkerfradraget er i 2021 forhøjet fra 12.500 kr. til 25.000 kr. og servicefradraget fra 6.200 kr. til 25.000 kr.

Desværre oplever Skattestyrelsen, at der er fejl og mangler i mere end hver femte faktura. Det kan i sidste ende betyde, at dine kunder mister retten til fradraget.

Sådan hjælper du dine kunder

Mange spørger deres håndværker eller serviceudbyder til råds. Du hjælper derfor dine kunder ved at sætte dig grundigt ind i, hvilke typer af opgaver der er fradragsberettiget, så du kan yde korrekt rådgivning. Vær opmærksom på, at listen over ydelser, der gives fradrag for, er ændret flere gange, senest i 2018.

Du kan læse mere om de konkrete regler for håndværkerfradrag og servicefradrag på skat.dk/håndværkerfradrag.

Tjek om dine fakturaer opfylder kravene

For at dine kunder kan benytte service- og håndværkerfradraget, skal fakturaen opfylde en række krav:

  • Dit navn og virksomhedens cvr-nummer
  • Konkret beskrivelse af det udførte arbejde
  • Er der udført flere arbejdsopgaver for samme kunde, skal disse udspecificeres
  • Adressen, hvor arbejdet er udført
  • Dato for, hvornår arbejdet er udført
  • Udgift til arbejdsløn (uden moms)
  • Udgift til materialer og evt. kørsel mv.

Bemærk: Hvis du udfører serviceydelser og ikke har et cvr-nummer, skal kunden bruge dit cpr-nr. og en serviceerklæring for at kunne indberette til Skattestyrelsen.