Tilbage

Skal du opsige en medarbejder?

Hvis du står over for at skulle opsige en medarbejder, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Hvis du står over for at skulle opsige en medarbejder, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.


Det er aldrig rart at skulle opsige en medarbejder. Men hvis det er nået dertil, kan denne guide udarbejdet af Frie Selvstændige give dig et bedre overblik over de forhold, du skal være særligt opmærksom på som arbejdsgiver.

Anvend det korrekte opsigelsesvarsel

Som arbejdsgiver skal du være særligt opmærksom på, med hvilket varsel du kan opsige dine medarbejdere. Medarbejderens opsigelsesvarsel fremgår af dennes ansættelseskontrakt og hviler enten på aftale, lovgivning eller overenskomst.

For ikke-funktionæransatte følger opsigelsesvarslet typisk af en aftale, mens funktionærer skal opsiges med funktionærlovens fastsatte opsigelsesvarsler, ligesom overenskomstansatte skal opsiges med de varsler, der følger af overenskomsten.

Beskyttelse mod usaglig opsigelse

Som udgangspunkt har du som arbejdsgiver en fri afskedigelsesret, hvilket betyder, at det er arbejdsgiverens eget valg, hvem der skal opsiges.

Du skal dog være opmærksom på, at nogle medarbejdere kan være beskyttet mod usaglig opsigelse. Det kan fx være funktionæransatte med mindst 1 års anciennitet, overenskomstansatte m.v. Det er altså ikke alle medarbejdere, der er beskyttet mod en usaglig opsigelse.

Undersøg derfor altid, om den medarbejder, du ønsker at opsige, har ret til en saglig opsigelse.

En opsigelse kan være sagligt begrundet i enten medarbejderens forhold, fx højt sygefravær, eller virksomhedens forhold, fx nedskæringer.

HUSK, at en opsigelse begrundet i medarbejderens forhold ofte kræver en advarsel forud for opsigelsen.

Vær opmærksom på medarbejdere, der er særligt beskyttet mod opsigelse

En virksomhed skal altid være opmærksom på, om medarbejderen er særligt beskyttet mod opsigelse. Det gælder fx for tillidsrepræsentanter, gravide, handicappede, elever/lærlinge m.v.

Herudover skal du som arbejdsgiver være særligt opmærksom på diskriminationsbeskyttelsen, så du ikke i forbindelse med opsigelsen diskriminerer på baggrund af køn, alder, race og etnisk oprindelse, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering m.v.

Altid skriftlig opsigelse

En opsigelse bør altid udleveres skriftligt af hensyn til dokumentation. Det kan få betydning, hvis der opstår en tvist vedrørende udleveringen af opsigelsen.

Sørg derfor også for, at medarbejderen kvitterer for modtagelsen af opsigelsen.

Få afklaret, hvad der skal ske i opsigelsesperioden

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver tager stilling til, hvad der skal ske i medarbejderens opsigelsesperiode. En af de ting, der skal afklares, er fx, om medarbejderen fortsat skal arbejde i opsigelsesperioden, suspenderes eller fritstilles.

Desuden skal der tages stilling til, om der er ferie og afspadsering, som skal holdes i opsigelsesperioden.

Brug Frie Selvstændige

Hvis du står over for at skulle opsige en medarbejder, er du altid velkommen til at kontakte Frie Selvstændige med henblik på en afklaring af dine rettigheder og forpligtelser. Det kan nemlig blive meget dyrt at opsige en særligt beskyttet medarbejder eller at opsige en medarbejder med forkert varsel.

Ring til os på 63 13 85 50 og få en snak med vores personalejuridiske eksperter.