Tilbage

Slutafregning af kompensation for tabt omsætning

Hvis din virksomhed har fået kompensation for tabt omsætning i perioden 9. marts til og med 31. august 2020, er der deadline for slutafregning senest den 30. juni 2021.

Hvis din virksomhed har fået kompensation for tabt omsætning i perioden 9. marts til og med 31. august 2020, er der deadline for slutafregning senest den 30. juni 2021.


Hos Frie Selvstændige har vi haft mange henvendelser med spørgsmål om kompensationspakkerne, og vi er rigtig glade for at kunne hjælpe vores selvstændige medlemmer.

For at lette næste opgave - din slutafregning - har vi fået revisionsfirmaet Baker Tilly til at give dig et overblik over de oplysninger, du skal indberette senest den 30. juni 2021.

Det er vigtigt at overholde fristen

Den udbetalte kompensation er sket på baggrund af dine forventede oplysninger. Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af den faktiske omsætning beregne det endelige kompensationsbeløb.

Du modtager et brev i virksomhedens digitale postkasse omkring slutafregningen, og det er vigtigt, at fristen for indberetning overholdes, da kompensationen ellers vil skulle tilbagebetales.

Krav

Kompensationen bliver givet på baggrund af:

 1. Realiseret omsætningstab på mindst 30 %
 2. Selve arbejdet i virksomheden
 3. Personlig indkomst for 2020 på under 800.000 kr. (inkl. opsparet overskud i virksomhedsordningen)
 4. Indberetning af slutafregning senest den 30. juni 2021.

Slutafregning

For at modtage slutafregning skal du:

 1. Indsende dokumentation for din omsætning i kompensationsperioden i form af fx udtræk fra regnskabsprogram, momsafregning eller kontoudtog
 2. Indberette den faktiske omsætning og indsende dokumentationen på: Virk.dk/slutafregning
 3. Afvente slutafregning i virksomhedens digitale postkasse fra Erhvervsstyrelsen om: 1. Du har fået udbetalt korrekt kompensation eller 2. Du skal tilbagebetale eller have yderligere kompensation.

Revisorbistand

Der er ikke krav om revisorbistand for alle virksomheder, men Erhvervsstyrelsen kan pålægge dig krav om at indhente en revisorerklæring. Udgiften til denne erklæring kompenseres som udgangspunkt med 80 % - dog max 8.000 kr.

Hvis du skal bruge revisorbistand, skal du have forberedt følgende materiale for den periode, du har modtaget kompensation for. Du kan have modtaget kompensation for perioden 9. marts 2020 til og med enten 8. juni, 8. juli eller 31. august 2020:

 1. Påse, om den realiserede omsætning i perioden 9. marts 2020 – 8. juni/8. juli/31. august 2020 er i overensstemmelse med bogføringen
 2. For virksomheder, der har ansøgt under forbud mod at holde åbent: Påse, om der har været omsætning i perioden
 3. Påse, om eventuelle periodiserings- og afstemningsposter er dokumenterede
 4. Udtage stikprøver vedrørende omsætningen efter kompensationsperiode og frem til afslutningen af regnskabsåret: 
  A. 10 største fakturaer
  B. 10 % af den resterende omsætning målt på størrelse, min. 5 og max 15 stikprøver
 5. Påse, om den realiserede omsætning er i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis i senest godkendte årsregnskab.

Har du brug for sparring, er du velkommen til at kontakte Frie Selvstændiges eksperter på 63 13 85 50.