Tilbage

Sommerpakke giver selvstændige straks-dagpengeret

Er du selvstændig, freelancer etc., og har du modtaget kompensation fra statens hjælpepakker, har du mulighed for straks-dagpengeret uden forudgående medlemskab af a-kassen.

Er du selvstændig, freelancer etc., og har du modtaget kompensation fra statens hjælpepakker, har du mulighed for straks-dagpengeret uden forudgående medlemskab af a-kassen.


Normalt kræver det et års medlemskab, før man kan opnå ret til dagpenge. 

Men i perioden fra den 1. juli-31. juli 2021 har du som selvstændig en særlig mulighed for at melde dig ind i a-kassen, og under særlige favorable vilkår og betingelser få ret til dagpenge med det samme. Det har Folketinget vedtaget den 24. juni 2021.

Du kan benytte straks-dagpengeret, hvis du har været omfattet af:

  • Kompensationsordningen for selvstændige
  • Kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst
  • Kompensationsordningen for freelancere med blandet indkomst eller
  • Kulturministeriets midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster.

Du skal have været på ordningen inden for de seneste 3 måneder, før kompensationsordningen udløber.

Medlemskab

Du bliver indmeldt med straks-dagpengeret, hvis du indbetaler kontingent, så du i alt har et års samlet medlemskab.

Muligheden gælder også, hvis du allerede er medlem som selvstændig, men endnu ikke har været medlem et år. Så skal du blot betale kontingent for de måneder, der mangler.

Det er ikke et krav, at du søger om dagpenge med det samme – men du forpligter dig til yderlige et års medlemskab.

Hvis du skal have dagpenge

For at få dagpenge skal du lukke din virksomhed, tilmelde dig som ledig på jobnet.dk, opfylde et indkomstkrav og de øvrige almindelige betingelser for ret til dagpenge. Du skal også sende ledighedserklæring og andre oplysninger til a-kassen.

Du kan herefter få dagpenge efter en venteperiode på 3 uger fra ophør.

Indkomstkravet for ret til dagpenge

Dit overskud på din årsopgørelse (rubrik 111) skal være på mindst 243.996 kr. Hvis du driver virksomhed i selskabsform, skal du i alt have udbetalt dig selv mindst 243.996 kr. i løn fra selskabet. Helt ekstraordinært kan du anvende overskuddet fra dine årsopgørelser for både 2019 og 2020.

Indtægter fra lønmodtagerarbejde vil også kunne medregnes i et vist omfang.

Du kan få dagpenge ved midlertidigt ophør i juli, august og september 2021

For at kunne få udbetalt dagpenge, skal du som udgangspunkt være ophørt med at drive virksomheden og fx afmelde CVR-nummer og moms. Der gælder en venteperiode på 3 uger fra ophøret med virksomheden.

Sommerpakken giver dog mulighed for, at du som selvstændig kan ophøre midlertidigt i juli, august og september 2021 og få dagpenge i denne periode, uden at du skal lukke din virksomhed.

Det gælder, hvis du modtager - eller inden for de seneste 3 måneder har modtaget - kompensation via en af kompensationsordningerne ovenfor, og før disse ordningers udløb.

Den særlige venteperiode på 3 uger vil ikke gælde ved det midlertidige ophør. Det er her en betingelse, at du i perioden med dagpenge ikke samtidig modtager støtte fra offentlige ordninger relateret til covid-19.

Kort vindue til at benytte tilbuddet

Muligheden for medlemskab med tilbagevirkende kraft er kort. Du kan kun benytte muligheden i perioden 1. juli 2021-31. juli 2021.

Kontakt os med det samme

Kontakt os nu, hvis du vil gøre brug af muligheden. Ring på 63 13 86 50 eller skriv til salg@frie.dk og fortæl, at du er interesseret i sommerpakken for selvstændige, så kontakter vi dig. Husk sidste frist er den 31. juli 2021.