Tilbage

Sygedagpenge og tillægsforsikring for selvstændige

Har du overvejet, hvordan du er stillet som selvstændig, hvis du bliver syg?

Har du overvejet, hvordan du er stillet som selvstændig, hvis du bliver syg?


Mange selvstændige tænker umiddelbart: Jeg bliver aldrig syg. Men hvad nu hvis? Hos Frie selvstændige har vi ofte en snak med vores medlemmer om netop dette emne. Her har vi samlet lidt om dine rettigheder og muligheder som selvstændig.

Sygedagpenge fra kommunen

Hvis du bliver syg, har du som selvstændig erhvervsdrivende først mulighed for at få sygedagpenge fra kommunen efter de første 14 dage. Samtidig skal du opfylde de forskellige krav. Her vil satsen blive beregnet ud fra din seneste årsopgørelse.

Tillægsforsikring hos Udbetaling Danmark

Du har mulighed for at tegne en tillægsforsikring ved Udbetaling Danmark, som dækker dig tidligere. Her kan du vælge mellem at være dækket fra din 1. sygedag eller fra din 3. sygedag. Præmien afhænger af, fra hvilken dag du ønsker at være dækket, og hvor høj din dækning skal være.

Du kan tegne en forsikring til fuld sats, som svarer til sygedagpengenes højeste beløb, eller til 2/3 af den fulde sats.

Tillægsforsikring vedr. refusion for medarbejderne

Hvis du er privat arbejdsgiver, dækker sygedagpengeforsikringen ved dine medarbejderes sygdom fra 2. sygedag. Uden forsikringen kan du først modtage refusion af sygedagpenge fra kommunen efter 30 kalenderdage.

Karenstid for tillægsforsikring

Du er normalt dækket af forsikringen 6 måneder efter tilmeldingen. Dog kan du i nogle tilfælde være dækket tidligere. Fx hvis du er stoppet som lønmodtager inden for de seneste 3 måneder eller kort tid efter tilmeldingen og samtidig opfylder betingelserne for ret til dagpenge som lønmodtager.

Muligheder via forsikringsselskab

Du kan med fordel tage fat i dit forsikringsselskab og undersøge, om der er mulighed for at tegne ekstra forsikringer i forbindelse med sygdom.

I Frie Selvstændige samarbejder vi med Alm. Brand omkring erhvervsforsikringer og pension. Her har du mulighed for at tegne både sygedriftstabsforsikring og nøglepersonsdækning, hvor både du og virksomheden bliver tilgodeset ved sygdom, alt efter hvilken dækning du har.

Arbejdsskader og erhvervssygdomme

For at være dækket bedst muligt mod arbejdsskader og erhvervssygdomme kan du med fordel tegne en erhvervsforsikring hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De dækker inden for rigtig mange brancher, og prisen er branchebestemt.

Kontakt Frie Selvstændige

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Frie Selvstændige på 63 13 85 50 eller ringe direkte til vores erhvervskonsulenter og virksomhedsrådgivere. Du finder dem under Om os.