Tilbage

Vil du skalere din virksomhed?

Find først ud af, om din virksomhed er klar. Hvis det er tilfældet, kan du gå i gang med forberedelserne, som er vigtige for at få succes med din vækstplan.

Find først ud af, om din virksomhed er klar. Hvis det er tilfældet, kan du gå i gang med forberedelserne, som er vigtige for at få succes med din vækstplan.


Som iværksætter eller idémand bag en mindre virksomhed er det fristende at kaste sig ud i et væksteventyr og stile mod stjernerne.

For at vækste kræver det dog, at din virksomhed er klar. Skal væksteventyret blive en succes, skal din virksomhed være stabil nok til at kunne præstere, holde indtægterne og fokus, også mens I udvider virksomheden.

Størstedelen af vækstarbejdet ligger i forberedelserne. Har du gjort dem grundigt, er der langt større chance for, at du får succes. Derfor får du her en guide til, hvad du skal være opmærksom på i forberedelserne.

Inden du er klar til at skalere

De første forberedelser går ud på at blive klar til at skalere. Det handler om at ramme det rigtige tidspunkt – med andre ord: At undgå at gøre det for tidligt.

Du skal have fundet ud af, hvordan virksomheden og produktet ligger i markedet og have en fast og roligt voksende kundebase, så økonomien også er stabil. For at vurdere, hvornår tidspunktet er rigtigt, så overvej også:

  • Kan du effektivisere eller automatisere? Jo mindre energi, tid og ressourcer, du skal bruge på processerne, des mere tid, overskud og økonomi har du til at skalere.

  • Har du det rette team og den rigtige ledelse? Det er nødvendigt, at du har et godt team, som kan klare opgaverne – også når du er på ferie eller ude af kontoret. Samarbejdet og tilliden skal køre, så du kan bruge tid på væksten. Også på ledelsesdelen kan du med fordel overveje en partner, en bestyrelse, en mentor eller lignende, så du har flere ressourcer og kompetencer at trække på - og støtte på vejen.

  • Har du de nødvendige ressourcer? Udover teamet og ledelsen, handler det også om den rigtige viden – både internt i form af kompetencer, men også omkring markedet, din nuværende position og mulighederne. Du har brug for et godt netværk, de nødvendige materialer osv. Overvej nøje, hvad der er nødvendigt, for at du kan ekspandere, og om det er tilgængeligt for dig.

  • Er du synlig nok? Synlighed er essentiel, når du vil skalere, for her skal du alt andet lige nå længere ud. Netværk og direkte marketing er svære at skrue op for, mens content marketing og sociale medier er nemmere at skalere. Derfor kan du med fordel begynde at arbejde med dine kanaler, så du har en god platform, når tidspunktet til at skalere er inde.

Forarbejdet, når du er klar til at skalere

Når du har styr på alt det ovenstående og finder det rigtige tidspunkt, så går forarbejdet til selve skaleringen i gang. Her er det vigtigt at være strategisk og gå grundigt til værks, så du får de bedst mulige vilkår for at lykkes.

Her kommer de 6 punkter, du skal overveje:

1. Hvor giver det mening for virksomheden at skalere?

Typisk hænger det sammen med, hvor jeres kernekompetencer er. Der, hvor I er bedst, kan I også bedst investere, bygge ovenpå og øge jeres konkurrenceevne.

2. Hvordan kan I skalere på det område?

Der kan være mange måder at skalere jeres kernekompetence på:

  • Lav risiko. Det har lavest risiko at lave inkrementel ekspansion – dvs. skalere med markedsføring, netværk og nye medarbejdere. Det tager dog også længere tid.
  • Mellem risiko. Niveauet over på risiko-skalaen er det at skalere inden for dit nuværende marked. Der kan være uudnyttet potentiale, som din virksomhed kan udnytte – måske ved at udvide sortimentet, finde nye samarbejdspartnere eller opkøbe en konkurrent, så jeres position bliver styrket.
  • Høj risiko. Hvis I vælger et nyt marked eller udlandet, er risikoen størst. Her skal du tænke dig godt om, særligt ved internationale markeder. Du kan ikke sammenligne det danske marked direkte med udlandet. Vilkårene vil være anderledes – det gælder både systemer og software, jura og lovgivning, kultur og præferencer.

3. Hvor vil I gerne hen?

En strategi og konkrete mål giver virksomheden en klar retning samt dig og dine ansatte en motivation for at lykkes. Men husk at vælge fra. Selvom der er mange spændende veje at gå, kan du ikke det hele. Udvælg nøje, hvad der giver mening for jer.

4. Hvordan kommer det til at gå?

Forestil dig forskellige scenarier for, hvordan det kommer til at udvikle sig, når du sætter det i gang. For det går ikke altid som forventet. Ved at forberede dig, kan du ruste dig til uforudsete udfordringer.

5. Er du klar til at løbe risikoen?

At skalere er svært, og du kommer til at bruge meget tid og mange penge på det. Det er ikke sikkert, at det lykkes. Selvfølgelig skal du være optimist og tro på dit projekt, men risikovilligheden skal være der.

6. Hvordan skal projektet finansieres?

Uden finansieringen på plads, når du ikke langt. Kan du bruge egenkapital, skal det være investorer eller gældsfinansiering? Hav også øje for, at indtægterne ikke følger med udgifterne op fra starten. Det skal der være råd til i budgettet.

Har du brug for sparring?

Hvis du undervejs i processen får brug for hjælp, stiller vi gerne en virksomhedsrådgiver til rådighed, som du kan sparre med om dine vækstplaner og i dine forberedelser. Ring til Frie Selvstændige på 63 13 85 50.