Vores dygtige jurister hjælper dig med at få styr på dine aftaler og kontrakter i forbindelse med opstart, drift eller afvikling af din virksomhed.

Juridisk rådgivning

Vores dygtige jurister hjælper dig med at få styr på dine aftaler og kontrakter i forbindelse med opstart, drift eller afvikling af din virksomhed.

Vi hjælper med juraen, så du kan fokusere på din forretning

Er du heller ikke jurist? Så få ro i maven med hjælp fra Frie Selvstændiges jurister. Det får Simon fra LivePro, og det gør en forskel for ham og hans forretning.

Se youtube video

Vores juridiske eksperter tilbyder dig hjælp i forbindelse med ...

Opstart af virksomhed

Se samlet oversigt
over juridiske ydelser

 • Vi står også til rådighed med tips & råd om din første samarbejdskontrakt, som du med fordel kan nedfælde på skrift, hvis du senere oplever udfordringer med aftalen.

  Du bliver selvstændig i ordets forstand og skal derfor være opmærksom på de faldgruber, som du ikke tidligere har skullet være opmærksom på.

 • Du kan få løbende sparring om dine samarbejdsaftaler, hvis du undervejs oplever udfordringer eller ligefrem skulle gå hen og ansætte medarbejdere.

  Vores juridiske team har mange års erfaring med HR og personalejura

 • I vores Vidensbank finder du link til relevante opstartsdokumenter og personale juridiske skabeloner udarbejdet af Frie Selvstændige: 

  • Aftale for dig, der er solo-selvstændig
  • Ansættelseskontrakt - funktionær
  • Ansættelseskontrakt - ikke funktionær.

Drift af virksomhed

 • Vores spidskompetence er personalejuridisk rådgivning fra A-Z. Ønsker du for eksempel at ansætte en medarbejder eller at få afklaret spørgsmål om en medarbejder under ansættelsen, kan du ubegrænset kontakte vores juridiske eksperter, som sidder klar til at besvare spørgsmål på 63 13 85 50.

  Personalejura fra A-Z

  Vi tilbyder rådgivning forud for etableringen af ansættelsesforhold, under et ansættelsesforhold og i forbindelse med ophøret af det. Det kan være, at du vil have hjælp med en ansættelseskontrakt eller overvejer at ændre vilkår i en eksisterende kontrakt. Ligeledes kan det være i forbindelse med en afskedigelse. Alt dette vil vi kunne hjælpe dig med!

  • Ansættelseskontrakter
  • Advarsler
  • Fratrædelsesaftaler
  • Afskedigelser
  • Bortvisninger
  • Forskelsbehandling
  • Andre disciplinære forhold
  • Barsel, ferie, sygdom orlov m.v.
  • Freelanceaftale
  • Samarbejdsaftale
  • Leverandøraftale m.v.
 • Bliver du mødt med et krav fra en fagforening eller advokat i forbindelse med en afskedigelse eller lignende, bistår vores juridiske eksperter dig også i drøftelser, forligsforhandlinger mv., hvis vi i det konkrete tilfælde vurderer sagen egnet hertil.

 • I vores Vidensbank finder du en række personale juridiske skabeloner:

  • Advarsel
  • Ansættelseskontrakt - funktionær
  • Ansættelseskontrakt - ikke funktionær
  • Bortvisning
  • Fratrædelsesaftale med fritstilling
  • Fratrædelsesaftale uden fritstilling
  • Opsigelse.
 • Du kan få løbende sparring om dine samarbejdsaftaler, hvis du undervejs oplever udfordringer. 

  Det kan være, at du er i tvivl om dine rettigheder ved konsulent- og samarbejdsaftaler. Vi vil ved din henvendelse tage stilling til, i hvilket omfang vi kan hjælpe dig, ligesom vi vil være behjælpelige med at få dig henvist til relevant ekstern juridisk advokat, såfremt du skulle ønske det.

  Vi VEJLEDER om erhvervsretlige forhold inden for:

  • Generel erhvervsret
  • Kontraktret
  • Konsulent- og samarbejdsaftaler
  • Andet relevant.
  • Private forhold (skilsmisser, arv og testamente, bolighandel m.v.)
  • Udenlandsk ret
  • Erhvervslejeforhold
  • Databehandlingsregler og GDPR
  • Interessekonflikter – sager mellem Frie Selvstændige og fagforeningen Frie eller to medlemmer af Frie Selvstændige
  • Vi deltager ikke i medlemmers sager med a-kasser, herunder med A-kassen Frie
  • Vi fører ikke retssager.


  I disse typer af sager henviser vi til vores meget fordelagtige rabataftale med Advodan og vores gratis inkassoaftale med Advodan Helsingør. Læs mere om aftalerne nedenfor.

 • Det er vigtigt for Frie Selvstændige, at der aldrig kan stilles spørgsmålstegn ved vores upartiskhed.

  Derfor kan Frie Selvstændige ikke bistå dig i en sag, hvis der består en interessekonflikt. Der vil være en interessekonflikt, når en uoverensstemmelse er mellem medlemmer af Frie Selvstændige og medlemmer af fagforeningen Frie – eller mellem medlemmer af Frie Selvstændige indbyrdes.

  Består der en interessekonflikt af ovennævnte karakter eller anden interessekonflikt, hvor Frie Selvstændige ikke kan bistå, kan du benytte dig af vores rabataftale med ADVODAN.

 • Oplever du problemer med dårlige betalere, tilbyder vi dig gratis hjælp med inkasso via vores aftale med Advodan Helsingør. Læs mere om gratis inkassoservice.

 • Vi deltager ikke i retssager eller i øvrigt, når en tvist overgår til retslig behandling i form af stævning eller lignende.

  Til gengæld opnår du som medlem af Frie Selvstændige en fordelagtig rabat via vores landsdækkende aftale med en lang række Advodan-kontorer. Læs mere om rabataftalen med Advodan.

 • Når du driver selvstændig forretning, kan du både som solo-selvstændig og som virksomhed med ansat personale skulle forholde dig til behandling af persondata, herunder personfølsomme oplysninger. Dette kan være oplysninger om dit personale, dine kunder eller i forbindelse markedsføring.

  Du kan også være såkaldt dataansvarlig eller databehandler og skal udarbejde en databehandleraftale.

  Vi vejleder overordnet omkring databeskyttelsesregler, men gennemgår ikke - eller rådgiver i - databehandleraftaler eller andre aftaler, hjemmesider mv. for at vurdere, om de er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

  Du kan teste Datatilsynets og Erhvervsstyrelsens ”PrivacyKompasset”, der kan give dig et fingerpeg om status på din behandling.

  Samtidig kan du læse mere om databeskyttelse på virksomhedsguiden.dk.

Afvikling af virksomhed

 • I forbindelse med afvikling rådgiver vi dig i forbindelse med opsigelse af din selvstændige samarbejdsaftale og personaleforhold. Derudover kan vi alene vejlede og overordnet udtale os i afviklingsfasen. 

  Forhold om eksempelvis anmeldelse af krav ved konkurs, kravets art i konkursorden m.v., deltagelse ved retsmøder m.v. ligger uden for vores portefølje.

  Ligeledes foretager vi ikke en vurdering i forhold til Lønmodtagernes Garantifond, herunder om du er at betragte som lønmodtager i retlig forstand.

 • Tag i god tid stilling til samarbejdsaftaler og medarbejderes ansættelsesforhold ved afvikling.

  Hvad enten du er soloselvstændig eller har medarbejdere, er det vigtigt, at du så tidligt som muligt i afviklingsprocessen tager højde for dine aftaler og eventuelt opsiger disse, da der kan være et længere varsel forbundet med opsigelsen af aftalerne.

  Kontakt os, så vi kan drøfte rammerne for afvikling af dine aftaler og eventuelt afvikling af medarbejdernes ansættelsesforhold.

 • Frivillig afvikling
  Afviklingen kan skyldes frivillige forhold hos dig som soloselvstændig eller ejer af personlig ejet virksomhed. Det kan også være i form af frivillig likvidation af dit selskab eller lukning ved en erklæring til Erhvervsstyrelsen.

  Anden afvikling
  Årsagen til afviklingen kan være andre forhold, der kan resultere i en konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning af dit selskab i Skifteretten.

  Lønmodtagernes Garantifond
  Som soloselvstændig, direktør, ejer og lignende vil du som udgangspunkt ikke være omfattet af LG.

 • "Sådan lukker du din virksomhed” er SKAT’s tringuide, som med fordel kan bruges i forbindelse med lukningen.

  Endvidere kan du finde informationer om lukning af h.h.v. personligt ejede virksomheder og selskaber på virksomhedsguiden.dk.

 • I vores Vidensbank finder du nogle personale juridiske skabeloner, som kan benyttes i forbindelse med afvikling af din virksomhed:

  • Fratrædelsesaftale med fritstilling
  • Fratrædelsesaftale uden fritstilling
  • Opsigelse.

Kontakt os

Azad Cakmak

Azad Cakmak

Chefjurist, cand.jur.

Rayan Hamid

Rayan Hamid

Juridisk konsulent, cand.jur.

Carla Uldall Becker Schultz

Carla Uldall Becker Schultz

Studentermedhjælper

Laura Victoria Clausen

Laura Victoria Clausen

Studentermedhjælper