Vidensbank

Juridiske dokumenter

Hvis du har ansat personale og er i gang med at afvikle din virksomhed, kan du frit benytte dig af vores personale juridiske skabeloner.

Hvis du har ansat personale og er i gang med at afvikle din virksomhed, kan du frit benytte dig af vores personale juridiske skabeloner.

Når du logger ind nederst på siden finder du følgende skabeloner (Word- og PDF)

  • Fratrædelsesaftale med fritstilling
  • Fratrædelsesaftale uden fritstilling
  • Opsigelse.

Vejledende skabeloner

Alle juridiske skabeloner er udelukkende vejledende og ikke skræddersyede til den enkelte branche eller virksomhedens eventuelle konkrete behov.

Skabelonerne skal derfor alene ses som et inspirerende værktøj, der ikke på nogen måde erstatter juridisk rådgivning.

Frie Selvstændige er derfor ikke ansvarlig for eventuel ukorrekt udfyldelse af skabelonerne, ændringer i disse eller på anden vis ansvarlig ved benyttelsen af skabelonerne.

Hvornår kan/skal du benytte skabelonerne?

Fratrædelsesaftale
En fratrædelsesaftale er en aftale mellem dig og din medarbejder om, at vedkommende fratræder under iagttagelse af de vilkår, som I aftaler. I mange tilfælde har I måske en fælles interesse i at lave en fratrædelsesaftale som alternativ til en egentlig afskedigelse.

Du bør sikre dig, at I tager stilling til alle forhold omkring ansættelsesforholdet, så du ikke efterfølgende bliver mødt med krav, som ikke indgår i aftalen.

Giv endvidere medarbejderen mulighed for at drøfte aftalen med sin fagforening, advokat eller anden repræsentant, inden I underskriver. Indimellem sker det, at en fratrædelsesaftale bestrides, selvom den er indgået.

Både du og medarbejderen skal handle loyalt i henhold til fratrædelsesaftalen.

Opsigelse
En opsigelse er en ensidig disposition enten fra din side eller medarbejderen om, at ansættelsesforholdet opsiges med det varsel, der fremgår af ansættelseskontrakten. Medarbejderen skal handle loyalt i sin opsigelsesperiode og kan for eksempel ikke gå ud og finde konkurrerende arbejde i denne periode.

Medarbejderen har ofte krav på, at opsigelsen skal være saglig – for eksempel når en funktionær har været ansat 1 år.

Hvis opsigelsen skal være saglig, og medarbejder bestrider afskedigelsen, risikerer du at skulle betale godtgørelse for usaglig afskedigelse. Du skal være særlig opmærksom, når afskedigelse indebærer, at ligestillings- og ligebehandlingslove gælder. Det kan for eksempel være i forbindelse med graviditet eller handicap.

Det er derfor grundlæggende vigtigt, at du er afklaret både med opsigelsen og den risiko, en afskedigelse indebærer.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 63 13 85 50.

Du skal være medlem af Frie Selvstændige for at hente dokumenter m.v. bag log ind