Vidensbank

Juridiske dokumenter

Når du er i gang med opstartsfasen, kan du med fordel benytte en række skabeloner på virksomhedsguiden.dk. Derudover har du adgang til Frie Selvstændiges personale juridiske skabeloner.

Når du er i gang med opstartsfasen, kan du med fordel benytte en række skabeloner på virksomhedsguiden.dk. Derudover har du adgang til Frie Selvstændiges personale juridiske skabeloner.

Opstartsdokumenter

virksomhedsguiden.dk finder du alle relevante opstartsdokumenter, hvad enten du opretter enkeltmandsvirksomhed eller selskab. Du finder skabeloner til bl.a.:

 • Aftaler for selvstændige
 • Salgs– og leveringsbetingelser
 • Stiftelsesdokumenter og vedtægter
 • Hemmeligholdelsesaftaler.

Når du logger ind nederst på siden finder du desuden følgende skabeloner (Word- og PDF), udarbejdet af Frie Selvstændige

 • Aftale for dig, der er solo-selvstændig
 • Ansættelseskontrakt - funktionær
 • Ansættelseskontrakt - ikke funktionær
 • Simpel ansættelseskontrakt - funktionær
 • Simpel ansættelseskontrakt - ikke funktionær

Der ligger flere skabeloner under "Juridiske dokumenter til drift".

Vejledende skabeloner

Alle juridiske skabeloner er udelukkende vejledende og ikke skræddersyede til den enkelte branche eller virksomhedens eventuelle konkrete behov.

Skabelonerne skal derfor alene ses som et inspirerende værktøj, der ikke på nogen måde erstatter juridisk rådgivning.

Frie Selvstændige er derfor ikke ansvarlig for eventuel ukorrekt udfyldelse af skabelonerne, ændringer i disse eller på anden vis ansvarlig ved benyttelsen af skabelonerne. Endvidere gælder arbejdsmarkedets generelle love om fx ligebehandling, barsel mv. også, selvom de ikke er indskrevet i ansættelseskontrakterne.

Er du solo-selvstændig?

Få nedfældet aftalen på skrift
Som konsulent, freelancer eller anden form for solo-selvstændig laver du ofte mundtlige aftaler om levering af dine ydelser. Men typisk tager man her ikke stilling til konsekvenserne, hvis en aftale ikke overholdes. Samtidig er en mundtlig aftale ret svært at bevise, hvis den ene part benægter dens eksistens eller afviser indholdet af den. Derfor er det væsentligt, at du som selvstændig indgår en skriftlig aftale.

Tag initiativ til indholdet
Når du som selvstændig indgår aftale med større kunder, får du i mange tilfælde blot stukket et dokument i hånden til underskrift. Det bliver oftest fremsat som "take it or leave it". Det bliver i disse tilfælde svært at få indføjet ændringer, og det betyder, at du måske føler dig tvunget til at indgå en aftale, der ikke er afbalanceret.

I rigtig mange tilfælde vil det være en stor fordel, hvis du kommer kunden i forkøbet og selv fremsætter et udkast. På den måde kan du tage føringen på teksten og sikre de små, vigtige detaljer som for eksempel ansvarsbegrænsning og din ret til at påtage dig andre hverv.

Husk, at du er selvstændig og ikke lønmodtager!
Du skal huske, at en selvstændig aftale som udgangspunkt tolkes som en aftale mellem to ligeværdige parter i juridisk forstand. Det betyder, at det betragtes som en aftale mellem to professionelle erhvervsdrivende. Du nyder således ikke en særlig beskyttelse, som lønmodtagere gør ifølge ansættelsesretlige love. Du skal som udgangspunkt selv finansiere ferie, sygdom mv.

Hvis du reelt skulle være i et lønmodtagerforhold, selvom den formelle aftale fremstår som en selvstændigaftale, kan det få konsekvenser for begge aftaleparter, herunder ift. skattemæssige forhold.

Skabelonens indhold
Definér din ydelse så præcist som muligt. Skabelonen er udarbejdet med de væsentligste punkter for øje.

Ansættelseskontrakter

Hvis du på et tidspunkt skal ansætte personale til din virksomhed, har du som arbejdsgiver pligt til at udstede ansættelsesbeviser, når en ansat arbejder i mere end 8 timer om ugen i gennemsnit, og ansættelsen varer over en måned. I så fald skal medarbejderen have ansættelsesbeviset senest 1 måned efter ansættelsens start.

Det er vigtigt, at du udarbejder ansættelseskontrakter (korrekt), da du ellers risikerer at skulle betale en godtgørelse, som hurtigt kan løbe op.

Funktionær
Når en medarbejder er funktionær efter funktionærloven, vil medarbejderen automatisk have de rettigheder, der følger af funktionærloven, såsom et bestemt opsigelsesvarsel, som er anciennitetsbestemt, ret til fuld løn under sygdom og andet.

Det er vigtigt at huske, at det ikke kan aftales, at en medarbejder ikke er funktionær i lovens forstand, hvis vedkommendes arbejde er af en art, der betragtes som funktionærarbejde, og vedkommende arbejder mere end 8 timer i gennemsnit ugentligt.

Med andre ord: Man kan ikke aftale, at en funktionær ikke skal være funktionær.

En funktionær vil oftest være ansat med fast månedsløn og løn under ferie. Man kan dog også ansætte ”timelønnede” funktionærer – forekommer fx i studiejobs, tilkaldevikarer og andet.

En typisk funktionærer beskæftiger sig med:

 • Køb, salg, handel og kontor
 • Arbejdsledelse
 • Teknisk og klinisk bistandsydelse, som ikke er håndværksmæssig.

Ikke-funktionær
Denne gruppe medarbejdere vil typisk få en timeløn, der er baseret på deres præsterede effektive arbejdstimer. Derfor kalder mange ikke-funktionæransatte for ”timelønnede medarbejdere”.

Det er dog mere korrekt at bruge begrebet ”ikke-funktionærer” om disse medarbejdere, idet en funktionær godt kan være timelønnet, ligesom ikke-funktionærer kan være ansat på fast månedsløn.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 63 13 85 50.

Du skal være medlem af Frie Selvstændige for at hente dokumenter m.v. bag log ind