Tilbage

Konkurrencebetingelser for konkurrencer på Facebook

Disse betingelser gælder i det omfang, der ikke er angivet noget andet i den konkrete konkurrenceannonce. Det vil sige, at disse betingelser gælder sammen med den konkrete annonceartikel. Læs derfor begge grundigt, da de indeholder vigtige oplysninger.


Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser:

Om konkurrencen

Konkurrencen er arrangeret af Frie (CVR-nr. 56154515, Overgade 24, 5000 Odense C). Deltagelse er ikke købsbetinget og er gratis, medmindre andet er tilkendegivet. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører i den angivne periode, og vinderen trækkes på det angivne tidspunkt.

Der udloddes i konkurrencen det angivne antal præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Hvem kan deltage?

I de fleste tilfælde kan kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, deltage i konkurrencen, medmindre andet er beskrevet. Ansatte i Frie, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

Hvordan får vinderen besked

Hvordan vinderen kontaktes med henblik på udlevering af præmien, fremgår af den specifikke konkurrence.

Har vinderen ikke svaret inden 21 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Frie, forbeholder Frie sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen, accepterer du samtidig, at Frie må kontakte dig vedrørende udlevering af præmien.

Frie forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af konkurrencen på såvel frie.dk og andre medier, som Frie anvender.

Afsluttende bestemmelser

Frie er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, medmindre andet er angivet.