Indtægtssikring

Indtægtssikring for selvstændige

 • Få op til 40.000 kr. oven i dagpengene, hvis din virksomhed går konkurs, eller du vælger at sælge/lukke din virksomhed.
 • Få årlig bonus, hvis du ikke bruger din sikring.

Indtægtssikring

 • Kort selvrisiko
  Med en indtægtssikring har du kun 1 måneds selvrisiko
 • Udbetaling ved konkurs, salg og lukning
  Du får udbetaling efter din karensperiode uanset om du sælger eller lukke din virksomhed, og dækker derudover ved konkurs.
 • Individuel job- og karrieresparring
  50 % af dem, der har lønsikring hos Frie, bliver aldrig ledige. Det skyldes vores effektive genplaceringsforløb, der allerede hjælper dig fra den dag, du modtager din opsigelse.
 • Få op til 40.000 kr./md. oven i dagpengene
  Hvis du bliver ledig, kan du få udbetalt op til 40.000 kr./md. før skat oven i dagpengene
 • 1 års udbetaling af indtægtssikring
  Udbetalinger af indtægtssikring fortsætter hver måned, så længe du er arbejdsløs, dog ikke længere end 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode, maksimalt 260 dage.
 • Fradragsberettiget
  Prisen på din indtægtssikring er fradragsberettiget på lige fod med a-kassekontingent.
 • 5 mdrs. kvalifikationsperiode - markedets korteste
  Det betyder, at du ikke må få kendskab til kommende ledighed i de første 5 måneder. Hvis du får det, vil du ikke være dækket af forsikringen.
 • Mulighed for bonus
  Som noget helt unikt for Fries indtægtssikring opnår du en lavere pris på din forsikring, hvis du undgår skadeudbetaling. Du får udbetalt en årlig bonus.
Fra kun 59 kr. pr. måned

Hvor meget kan du blive dækket for pr. måned med en indtægtssikring? Indtast din arbejdsfortjeneste i feltet herunder. Din arbejdsfortjeneste er din skattepligtige indkomst for senest afsluttede regnskabsår - overskud, b-honorarer og lønindkomst.

Få indtægssikring og a-kasse i dag og 6 måneders gratis Frie Selvstændige!
Frie hjælper selvstændige med alt fra økonomisk sikring og drift af virksomhed til juridisk hjælp. Kontakt os i dag og hør, hvordan du kan få a-kasse og lønsikring til selvstændige.

Læs mere om, hvad du giver samtykke til her.

Bemærk venligst, at du ikke er meldt ind i Frie, før vi har talt med dig i telefonen og fået alle nødvendige oplysninger.


Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar om vores indtægtssikring.

 • Du skal være mellem 18 og 59 år for at tegne forsikringen.

 • For at kunne tegne indtægtssikringen skal du eje din egen virksomhed. Derudover skal du have drevet den samme virksomhed som hovedbeskæftigelse uafbrudt i en periode på minimum to år umiddelbart før tegningstidspunktet.

 • For at tegne forsikringen skal du bo i Danmark, drive selvstændig virksomhed i Danmark og have et CVR. nummer.

 • Du kan forsikre dig fra mellem 1.000-40.000 kr. pr. måned i op til 260 dage. Summen vil afhænge af din årlige arbejdsfortjeneste.

  Du skal have et overskud i din virksomhed, jf. din årsopgørelse hos skattestyrelsen på minimum 300.000 kr. eksklusive AM-bidrag. Der medregnes b-honorar og lønindkomst i vurderingen af indkomstkravet.

 • Indtægtssikringen har en kvalifikationsperiode på KUN 5 måneder, hvilket er markedets korteste. Det betyder, at du ikke må få kendskab til kommende ledighed i de første 5 måneder. Hvis du får det, vil du ikke være dækket af forsikringen.

 • Forsikringen dækker i op til 260 dage og maksimalt i tre perioder.

 • Forsikringen dækker i tilfælde af: Salg, konkurs, lukning.

 • Der er 1 måneds selvrisiko efter virksomhedens ophør, før indtægtssikring kan udbetales.

 • For at tegne forsikringen kræver det, at du er medlem af: A-kassen Frie og Frie Selvstændige.

 • Når du tegner en indtægtssikring gennem Frie, så er du økonomisk dækket, hvis du mister din virksomhed.

  Vi anbefaler, at du læser vilkårene omhyggeligt igennem.

  Se de fulde forsikringsvilkår

Bliv sikret økonomisk og hjulpet videre i dit arbejdsliv.

Lønsikring for selvstændige

Med vores indtægtssikring for selvstændige får du økonomisk tryghed og stabilitet. Du tegner en forsikring, som dækker din indkomst med op til 40.000 kr. oven i dagpengene, hvis din virksomhed går konkurs, eller du vælger at sælge/lukke din virksomhed.

Forsikringen dækker ikke kun, hvis du skulle være så uheldig at stå over for en konkurs. Den dækker også, hvis du vælger at sælge eller lukke din virksomhed.

Få årlig bonus
Som noget helt unikt for Fries indtægtssikring opnår du en lavere pris på din forsikring, hvis du undgår skadeudbetaling.

Professionel karriererådgivning
Ud over den økonomiske del er du også sikret en god karrieresparring, så du kan komme hurtigt videre i dit arbejdsliv. Vi stiller professionelle karriererådgivere til rådighed, der ikke kun fokuserer på at få dig hurtigt i job, men hjælper dig med at finde den rette vej videre i din karriere.


Og vi har gode erfaringer på området, da indtægtssikringen er bygget op omkring en tilsvarende model for lønmodtagere - Fries supplerende lønsikring.

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte os på 63 13 86 50.

Find svar

Hvad kan vi hjælpe dig med?